Insänt med svar nummer 10/11-07

Det finns en egendomlighet i beräkningen av det tillägg till den allmänna pensionen som går under benämningen tjänstepension. Tillägget beräknas på en genomsnittslön de sista fem aktiva åren (dock ej senare än till och med 64 år). I stora drag får man 10 procent av genomsnittslönen upp till 28 000 kr och dessutom 65 procent av den del som överstiger 28 000. Det varierar en del beroende på när man är född och vad basbeloppet står i och om man är statligt anställd, kommunalanställd eller landstingsanställd. Men i stora drag är det så. För var och en som jobbar heltid och har varit verksam i minst 30 år. Nästan. Inte för alla, har du oturen att jobba på två deltider med en statlig och en kommunal eller landstingsarbetsgivare så räknar var och en för sig och ingen når då upp till gränsen, oavsett var den är, åtminstone inte för de flesta. Som jag har förstått det, så summerar man de båda 10-procents-beloppen, men det blir aldrig något 65 procents-tillägg. Om du inte är professor förstås, dom har nämligen förhandlat sig till att det går att addera två deltidslöner, åtminstone om lönerna är höga.


Kategorier: Arkiv