Debatt nummer 10/11-07

I sin replik till Olle Häggström frågar Lars Lundström i Universitetsläraren 9/2007 vad som händer Häggströms studenter när de lämnar högskolans kunskapskontroller. Jag vet inte exakt vad Olle Häggströms studenter gör efter examen, men om vi antar att de flesta av Chalmersingenjörerna inte är alltför olika andra akademikergrupper kommer de i arbetslivet att bedömas utifrån kvaliteter på flera områden, vilka de förhoppningsvis lärt sig i högskolan. En av de viktigaste är att kunna lära sig saker mer eller mindre utantill vid tillfällen som andra personer bestämmer – till kundmöten, chefsföredragningar eller personalträffar. En hel del av dessa fakta och samband återkommer ofta i arbetsuppgifterna och är därför praktiska att kunna jämt. Därutöver är det viktigt att kunna samarbeta med kunder, chefer, kolleger och underordnade, samt att kunna utföra analytiska arbeten självständigt.


Kategorier: Arkiv