Debatt nummer 10/11-07

Formas styrelse har fattat ett som vi tycker framsynt beslut om regler för styrelsens såväl som beredningsgruppernas arbete och den viktiga frågan om hur man eliminerar risken för jäv. Ledamöterna i beredningsgrupperna sitter maximalt fyra år. Styrelsens roll är att fatta strategiska beslut om inriktningen av beredningsverksamheten som sedan verkställs av Formas tjänstemän. Formas styrelse fullföljer också sin uppgift att utvärdera och följa upp beredningsprocesserna efter varje utlysning. Regler för att söka medel hos Formas finns samlade i en handbok som finns på Formas hemsida. Namnen på personerna i beredningsgrupperna läggs inte ut på nätet förrän utlysningen stängts. Sverige är ett litet land och det är oundvikligt att forskare känner varandra eller har yrkesmässiga relationer. Därför går Formas i ökad utsträckning utomlands för att hitta ledamöter till beredningsgrupperna. Universitetsinstitutioner har ofta många forskare anställda med stor ämnesmässig bredd, därför kan det hända att flera forskare från samma institution kan ingå i Formas olika beredningsgrupper.


Kategorier: Arkiv