Debatt nummer 10/11-07

Båda sidor i debatten kring kvalitetsarbete och akademisk frihet har förnuftiga ståndpunkter. För att undvika en ofruktbar polarisering mellan dessa perspektiv bör vi diskutera hur ett systematiskt kvalitetsarbete som kännetecknas av stor delaktighet och professionalism kan bedrivas.


Kategorier: Arkiv