Debatt nummer 10/11-07

I takt med att forskningen vid svenska universitet blir allt mer beroende av extern finansiering ökar betydelsen av en genomtänkt beredningsorganisation vid forskningsråden. Få är väl de forskare som i samband med en ansökan om projektmedel inte funderar över hur enskilda ledamöter i den aktuella beredningsgruppen kan förväntas förhålla sig till det föreslagna projektet – beklagligt nog (men oundvikligen) med hänsyn inte bara till vetenskapliga preferenser utan även till personliga relationer, två aspekter som dessutom ofta går hand i hand.


Kategorier: Arkiv