Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt nummer 10/11-07

30 november, 2007
Universitetsläraren

Under ett antal år har de svenska högskoleutbildningarna kritiserats i medierna. Studierna är kravlösa. Studenterna lägger inte ner mycket tid på sina studier. Det är lätt att klara sig ändå. I ett pressmeddelande från Högskoleverket i april 2007 presenteras resultaten från en större enkätundersökning, Studentspegeln, där studenter från hela Sverige har fått tycka till om sin utbildning. Vi kan i pressmeddelandet läsa om högre studier i Sverige: Bland annat framkommer det att många studenter inte upplever sina heltidsstudier som en heltidssysselsättning … Nästan 40 procent av studenterna som är registrerade för heltidsstudier tycker inte att det motsvarar en heltidssysselsättning …” Vad är det då för fakta som är grunden för bilden i medierna? En central fråga i Studentspegeln är en fråga om hur mycket tid en student lägger på sina studier. Frågan ser ut så här: Hur många timmar gör du följande under en typisk sjudagarsvecka? Förbereder och deltar i undervisning (studerar, läser, skriver, repeterar, diskuterar och andra aktiviteter relaterade till kursen). 0 timmar 1% 1-5 timmar 8% 6-10 timmar o9% 11-15 timmar 10% 16-20 timmar 12% 21-25 timmar 16% 26-30 timmar 17% mer än 30 timmar 25% I RAPPORTEN SOM presenterar Studentspegeln 2007 kan vi läsa: ”De studenter som är registrerade för 20 poäng uppger att de i genomsnitt lägger ned mellan 21 och 25 timmar på sina studier under en typisk sjudagarsvecka.” Vid högskolan/universitetet i Karlstad har vi genomfört undersökningar kring studenternas tidsinsats sedan många år tillbaka. Vi har ställt detaljerade frågor om hur mycket tid studenter lägger på föreläsningar och seminarier, egen läsning, grupparbeten och övriga studiemoment. Vid har dessutom direkt jämfört mätning enligt modellen i Studentspegeln och mer detaljerade mätningar. Resultaten visar tydligt att frågan som högskoleverket ställt underskattar studietiden med omkring tio timmar per vecka i genomsnitt. Bland de studenter som anger låga tal vad gäller studietid är differensen inte mindre än 23 timmar i genomsnitt. Förklaringen är enkel. Vissa studenter läser frågan lite slarvigt och tolkar vad som är utbildningstid till föreläsningar och övningar, och då blir det inte så många timmar i veckan.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023