Debatt nummer 10/11-07

I inlägget Visst handlar det om makt, Universitetsläraren 7/2007, kommenterar Karin Brunsson den serie av debattinlägg kring styrning av högskolan som publicerats under våren, se till exempel våra tidigare inlägg i Universitetsläraren 3/2007 och 6/2007. Brunsson väljer att i raljerande ordalag förvränga våra argument för kvalitetsutveckling inom högre utbildning. Brunsson menar att vi skulle ha en dold agenda. Läser man hennes beskrivning skulle kvalitetsutveckling närmast innebära ett ledarskap där utgångspunkten är att ”belöna och bestraffa sina underlydande”. Inget kan dock vara mer felaktigt. Detta är inte förenligt med allas delaktighet.


Kategorier: Arkiv