Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Anna Gatti tar plats i forskningsberedningen

30 november, 2007
Universitetsläraren

Anna Gatti, 1:e vice ordförande i SULF:s doktorandförening SDF, har utsetts till ledamot i forskningsberedningen, regeringens rådgivande organ i forskningsfrågor. Det ska bli jättespännande att få vara med och påverka, säger Anna Gatti, till vardags doktorand vid arkeologiska institutionen i Uppsala. Forskningsberedningen består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet, ordförande är utbildnings- och forskningsminister Lars Leijonborg. Den stora uppgiften framöver blir att vara expertgrupp och bollplank i arbetet med den forskningspolitiska propositionen, som ska läggas fram nästa år. Anna Gatti jobbar nationellt med doktorandfrågor och sitter också med i det samarbete mellan SULF och SFS samt doktorander som inte tillhör en studentkår ansluten till SFS , som nu fungerar väldigt väl. Traditionellt är det SFS som nominerar studentrepresentanter i sådana här sammanhang, men genom samarbetet har SDF möjlighet att föreslå namn till SFS när doktorander ska nomineras. Nu föll valet på henne och själv ser hon fram mot jobbet som ministerns rådgivare och någon brist på angelägna frågor är det inte. Den kanske viktigaste handlar om doktorandernas anställningsformer. – Vi vill att alla doktorander ska vara anställda, man ska inte ta in fler doktorander än det finns finansiering för, säger hon. – Det är också oacceptabelt att det fortfarande finns skuggdoktorander. De som bedriver forskarstudier utan att vara inskrivna på forskarutbildningen omfattas inte av högskoleförordningens regler och har ofta dåliga villkor. Andra angelägna områden är jämställdhet och karriärfrågor. Det är viktigt att det finns en möjlig karriär efter examen inte bara för dem inom teknik och naturvetenskap utan även inom humaniora och samhällsvetenskap, menar hon. – Och hur får vi ut att svensk forskning kan hålla väl så hög internationell kvalitet även utanför teknik- och medicinområdena. Det är inte så lätt att mäta med bibliometri. Anna Gatti har ett år kvar på sin egen avhandling som handlar om kön och identitet i arkeologers tolkningsarbete. – Jag vill, med hjälp av textanalyser, visa att vi arkeologer ser saker i materialet som beror av hur vi uppfattar vår verklighet idag. GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023