Debatt nr 9-07; svar till Esbjörn Nyström

Esbjörn Nyström anser (Universitetsläraren 7/2007) att utredningen Svenskan i världen (SOU 2007:9) vill tvinga svenskinstitutionerna vid utländska universitet att bli ”språkrör för svenska intressen”, något som enligt honom motsäger principerna i regeringens högskolepolitik. Nu handlar inte utredningen om högskolepolitik utan om stödet till svenskundervisning vid utländska universitet, vilket ända sedan Svenska institutets, SI, tillkomst 1945 setts som en utrikespolitisk angelägenhet. Det var också utrikesministern som nu stod för direktiven, som angav ett brett Sverigefrämjandeperspektiv som utgångspunkt.


Kategorier: Arkiv