Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Välbesökta möten om pensioner

SULF arrangerar återkommande temamöten för medlemmarna. De är ofta välbesökta, till exempel förbundets pensionsinformation. Till dessa möten brukar det komma ett hundratal intresserade medlemmar varje gång. Så många kom till pensionsinformationen vid Lunds universitet i början av april och till pensionsinformationen vid Göteborgs universitet i slutet av april.

1 augusti, 2007
Universitetsläraren

Vid dessa möten behandlas både den allmänna pensionen och de olika typerna av tjänstepension. Vi lyfter fram möjligheterna, men också hur den enskilde kan undvika fallgropar i pensionssystemet. De senaste åren har både den allmänna pensionen och tjänstepensionen successivt ändrats. Tidigare förmånsbestämda pensioner har helt eller delvis blivit avgiftsbestämda. Den enskilde kan genom egna placeringsbeslut påverka både den framtida premiepensionen (PPM) och den individuella ålderspensionen inom PA-03. Kunskapen om både pensionssystemet och den egna förväntade pensionen har ökat påtagligt hos SULFs medlemmar. Vi märker det både i kontakter med enskilda medlemmar och på möten. Beskeden engagerar De flesta intresserar sig i allt högre grad för den årliga pensionsinformationen i Försäkringskassans gulröda kuvert. Pensionsbeskeden från olika bolag och föreningar engagerar självfallet också. De senaste årens besked från Kåpan pensioner försäkringsförening har varit positiva för medlemmarna. Föreningen som förvaltar avgiftsbestämda pensioner för statligt anställda har lämnat en återbäring på tio procent per år under 2005 och 2006. Vi räknar med att SULF under hösten återkommer med nya pensionsmöten vid olika lärosäten. BJÖRN BIRATH förhandlingschef Många medlemmar söker också pensionsinformation på nätet. Bra information finns bland annat på www.spn.se (Statens pensionsverk) www.amf.se (AMF pension) www.forsakringskassan.se www.ppm.nu www.kapanpensioner.se www.minpension.se www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023