Notiser

Nya regler i LAS genomförs 1 juli I en proposition i april föreslår regeringen ändringar i LAS från den 1 juli. Bland förslagen finns en ”allmän visstidsanställning” under sammanlagt längst två år under en femårsperiod. Därefter blir den en tillsvidareanställning. Vidare försvinner projektanställningen som anställningsform. För den som haft anställning som vikarie i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod gäller från den 1 januari 2008 att vikariatet då övergår till en tillsvidareanställning. Idag är tre år den bortre gränsen för vikariat. Mer om ändringarna finns i SULF:s remissvar på Näringsdepartementets promemoria Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m.m. (Universitetsläraren 2/2007). Remissvaret i sin helhet finns på: www.sulf.se


Kategorier: Arkiv