Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många vårdutbildningar får hård kritik av HSV: ”Det här är allvarligt”

I en granskning av medicin- och vårdutbildningarna ifrågasätter Högskoleverket bland annat 40 procent av sjuksköterskeutbildningarna. Sammanlagt 31 utbildningar har blivit ifrågasatta och riskerar att förlora rätten att utfärda examen. – Det här är allvarligt, säger universitetskansler Sigbrit Franke.

1 augusti, 2007
Universitetsläraren

Högskoleverket har utvärderat 136 vård- och medicinutbildningar vid 27 olika universitet och högskolor. Examensrätten ifrågasätts vid nästan en fjärdedel av utbildningarna och så många som 40 procent av sjuksköterskeutbildningarna underkänns. En tredjedel av utbildningarna till specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker underkänns också. Enligt utvärderingarna är det vid en del lärosäten för få akademiskt kompetenta lärare. På många håll är det också brist på utbildade handledare vid den kliniska utbildningen och också dålig kommunikation mellan högskolan och ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen vid landsting och kommuner. – Om vi håller oss bara till sjuksköterskorna är det väldigt stora brister. En tydlig signal rör de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna. Här kan man säga att lärosätena kan använda vår utvärdering som en påtryckning på landsting och kommuner som måste ta ett helt annat ansvar än de gör idag, säger universitetskansler Sigbrit Franke.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023