Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Få nyheter i vårbudgeten

Regeringens vårbudget innehåller få nyheter om högre utbildning och forskning. – Regeringen har lovat kvalitetssatsningar så jag tycker att man otåligt kan kräva att den ska fullfölja sina löften. Upp till bevis, säger Ann Fritzell.

1 juli, 2007
Universitetsläraren

I vårpropositionen inleds avsnittet om utbildning och kompetens hoppingivande med ”att utbildning och forskning håller hög kvalitet är avgörande för ekonomisk tillväxt och välfärd.”
– Men sedan finns ingenting i det avsnittet, det finns ingen kvalitetssatsning som det hade ryktats om i förväg, säger SULF:s chefsutredare Ann Fritzell.
I budgeten anges att lärosätenas utgifter under innevarande år sjunker på grund av att antalet studenter minskar. Alltså kommer inte anslagen att utnyttjas fullt ut.
– Det vore ett gyllene tillfälle att öka kvaliteten på bekostnad av kvantiteten, utan att man behöver anslå mera pengar. Så sker inte men vi får hoppas att det kommer i budgetpropositionen till hösten, säger Ann Fritzell.
Problematiskt är också att pris- och löneomräkningen fortsätter att urholka anslagen.
I pris- och löneomräkningen för 2008 är lönedelen uppräknad med 0,78 procent. Men regeringen skriver i propositionen att man i samhället som helhet räknar med generella lönehöjningar på 4,3 procent för 2008. Det ger inte mycket utrymme för löneökningar, men lönerna stiger även vid universitet och högskolor så det ska till rejäla besparingar för att få lärosätenas budgetar att gå ihop.
– Jag undrar vad landets studenter kommer att tycka om det här när de redan klagar över att de får för lite undervisning.

Små förändringar
I vårpropositionen finns heller inga nya pengar till forskningen. I det avsnitt som handlar om utbildning och forskning så talar man bara om den satsning man redan gjorde i budgetpropositionen på 900 miljoner extra under treårsperioden och anger att det kommer en forskningsproposition 2008.
– Man har inte anslagit några medel till den forskningspropositionen.
Några små förändringar för högskoleområdet finns det trots allt i vårbudgeten.
– Det enda nya, och det är inte helt nytt det heller, finns inom ramen för det så kallade integrationspaketet.

• Man fortsätter satsningen på kompletterande utbildning för invandrade högskoleutbildade jurister, lärare och personer med högre praktisk förvaltningsutbildning.
Det blir också en ny kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal från tredje land, alltså invandrare från länder utanför EU- och EES-området.
Detta kostar sammanlagt 46 miljoner för 2008, och 51 miljoner vardera år 2009 och 2010. Tillkommer gör studiemedelsutgifter för motsvarande 14 miljoner 2008, 15 miljoner 2009 och 16 miljoner 2010.

• Redan under innevarande år flyttar en elektroteknikutbildning från Högskolan i Kalmar till Blekinge tekniska högskola, i pengar är det 14 miljoner kronor. Detta är helt i enlighet med förslag från högskolorna själva.

• Försvarshögskolan blir högskola från och med 1 januari 2008. En del av anslaget för Försvarshögskolan flyttas från Försvarsdepartementet till Utbildningsdepartementet. Hur mycket pengar det är anges inte.

• Institutet för social medicin upphör från och med 1 oktober 2007 och huvuddelen av verksamheten flyttas till Stockholms universitet.

• Arbetslivsinstitutet får drygt 164 miljoner för att klara nedläggningen. En särskild utredare tillsätts för att ansvara för avvecklingen och ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen.

• Arbetslivsinstitutets biblioteks samlingar flyttas till Stockholms universitet. Ett engångsanslag på 3 miljoner ska bekosta flytten. Det flyttar inte med någon personal eller andra resurser.

– För högskoleområdet är det en mager budget i alla avseenden. De två stora bekymren är att det inte blir några kvalitetssatsningar och framförallt den otillräckliga löneomräkningen. Det kommer att drabba både studenter och lärare i högskolan, sammanfattar Ann Fritzell.

PER-OLOF ELIASSON

Markant minskade anslag
Som andel av BNP minskar anslagen till forskning och högre utbildning markant. SCB har beräknat att anslagen till FoU i höstbudgeten mellan 2006 och 2007 har minskat både i löpande och fasta priser. Denna minskning fortsätter i vårpropositionen. Av regeringens utlovade satsningar på högre kvalitet inom den högre utbildningen märks inte heller några spår i vårbudgeten.
– För andra budgeten i rad sviks de löften som Alliansen gick till val på om höjd kvalitet och ökade satsningar på forskning och högre utbildning, säger SACO-ordföranden Anna Ekström. (Ur SACO:s kommentar till vårpropositionen)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023