Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

VR vill ha fler möten forskare – politiker

Är det så att allt färre forskare deltar i den offentliga debatten? Beror det i så fall på rädsla att bli missuppfattad eller ovana vid medievillkoren? Vilket ansvar har medierna när forskningsresultat förmedlas till allmänheten? Och kan universitetens informationsavdelningar bli bättre på att göra forskningen begriplig?

1 juni, 2007
Universitetsläraren

Det blev några av frågeställningarna när Vetenskapsrådet arrangerade öppen debatt under rubriken Forskarens röst och roll i samhällsdebatten. Vetenskapsrådets nytillträdde styrelseordförande Björn von Sydow inledningstalade och sade sig vara förtjust i alliterationer, det handlar om forskarens ”prestationer och pretentioner”. Debatterna kring hur forskningen ska nå ut och legitimeras är många, den här gången var anledningarna två, en är att VR nu lägger i en högre växel när det gäller att forskare och politiker ska mötas. Den andra anledningen var en debattartikel skriven av professorn i internationell ekonomi, Lars Calmfors, på DN Debatt. Moderatorn och journalisten Patrik Peter sammanfattade Calmfors artikel i att forskare hörs mindre och mindre i debatten, att unga forskare vänder sig bort, ”med avsmak”. Calmfors själv skulle förstås ha ingått i panelen, men var förhindrad av influensa, ersättare var professor Magnus Henrekson, också han ekonom, som började med att tala om förändrade förutsättningar i forskarvärlden: – När Lars Calmfors disputerade var det kanske fem ekonomer som gjorde det, idag är det cirka 60 per år.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023