Ledare nummer 6-07

Många av lärarnas arbetsuppgifter återfinns inte i bemanningsplanen som blir till ett meningslöst dokument som under läsårets gång alltmer avlägsnar sig från verkligheten

Arbetstidsavtalet är ett viktigt dokument för kvalitetssäkringen av den högre utbildningen. Tid för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annan kompetensutveckling är en förutsättning för utbildning av högsta klass. Evalueringsfaktorerna, det vill säga grunden för hur mycket tid till förberedelser och efterarbete läraren ska garanteras i samband med ett undervisningstillfälle är ett utryck för att undervisningskvaliteten inte får förfuskas. Under trycket av urholkade anslag måste undervisningens kvalitet gå före kvantiteten. På den punkten kan vi inte kompromissa. Otillräckligt förberedda lärare leder till en trivialisering av mötet med studenterna, till den högre utbildningens motsats. Svensk högre utbildning behöver inte anpassligare lärare utan återställda anslag


Kategorier: Arkiv