Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Insänt nummer 6-07

1 juni, 2007
Universitetsläraren

Kommentar till Marielouise Samuelssons artikel ”Hög tid att söka nya styrelseledamöter

Nya högskolestyrelser är under tillsättning och regeringen har deklarerat att styrelserna skall avpolitiseras. Kommentarerna till den nya ordningen är förvånansvärt historielösa och okunniga om den principdebatt om universitetens autonomi som pågår i vår omvärld. Att rektor ger förslag till nya ledamöter och kan vara ordförande i styrelsen är faktiskt det normala. Så var det även i Sverige tills Carl Tham införde en annan ordning. Det som nu pågår i Sverige är inte bara en återgång till hur det var dessförinnan utan också en anpassning till hur det fungerar i andra länder. Dessutom vill den nya regeringen minska det regionala och politiska inflytandet i högskolestyrelserna som ökade kraftigt under slutet av 90-talet.

JAG VAR SJÄLV rektor vid Mälardalens högskola i början på 90-talet, vid en högskola som då var ett undantag med starkt politiskt och regionalt inflytande i styrelsen – till och med ordföranden utsågs på sådana meriter. Jag kan försäkra att det var till förmån för högskolan när Per Unckel återförde oss till ordningen och vi fick en styrelse där ledamöterna utsågs enbart efter den kompetens de kunde tillföra verksamheten.
Det nya sättet att utse ledamöter och ordförande ligger helt i linje med ambitionen att stärka universitetens och högskolornas autonomi och ge dem en särställning i förhållande till vanliga statliga myndigheter. I våra nordiska grannländer är man redan i färd med att göra sådana förändringar och det är på tiden att Sverige gör detsamma!

LILLEMOR KIM
f d rektor för Mälardalens högskola

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023