Debatt nummer 5-07

Svensk forskning om och svenska utbildningar i organisation och ledarskap verkar alltmer handla om att sprida managementreligionens lycksalighet snarare än att förmedla insikter grundade på vetenskaplig erfarenhet. Organisationsteorins grundvalar från Machiavelli, Tocqueville, Weber och Simon verkar dessutom vara ett minne blott, ersatta med ett slags kvasiliberal gåpåaranda enligt vilken alla organisatoriska aktiviteter både kan och ska inriktas mot ett abstrakt ”värde för kunden”. Professorerna som skriver om kvalitetsstyrning i Universitetsläraren 3/2007 utgör inget undantag. Att det handlar om kvasiliberalism framgår med all önskvärd tydlighet i deras artikel, eftersom kundvärdet enligt argumentationen ska definieras på organisatorisk nivå, inte av ”kunderna” själva; alltså paternalism.


Kategorier: Arkiv