Alternativt urval bara i liten skala

– Vi ska snarast vara tacksamma för att möjligheterna till alternativt urval inte utnyttjats i större utsträckning, säger Christina Cliffordson som ser problem med lokalt utformade alternativa urvalsmetoder för antagning av nybörjarstudenter.

Möjligheterna att anta studenter med andra urvalsmetoder än betyg och högskoleprov har funnits sedan höstterminen 1997. Nu inför höstterminen 2007 utökas möjligheterna för lärosätena att utan dispens anta studenter med alternativt urval från 10 till 20 procent. Regeringen vill dessutom ytterligare öka möjligheterna till en tredjedel av studentplatserna. – Den kommande förändringen verkar inte meningsfull, generellt används möjligheterna till 10 eller nu 20 procent alternativt urval i väldigt liten utsträckning, säger Christina Cliffordson, docent vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Väst. Hon forskar bland annat om antagning till högskolan. Ett par exempel på lärosätenas planering:


Kategorier: Arkiv