Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Alternativt urval bara i liten skala

– Vi ska snarast vara tacksamma för att möjligheterna till alternativt urval inte utnyttjats i större utsträckning, säger Christina Cliffordson som ser problem med lokalt utformade alternativa urvalsmetoder för antagning av nybörjarstudenter.

1 maj, 2007
Universitetsläraren

Möjligheterna att anta studenter med andra urvalsmetoder än betyg och högskoleprov har funnits sedan höstterminen 1997. Nu inför höstterminen 2007 utökas möjligheterna för lärosätena att utan dispens anta studenter med alternativt urval från 10 till 20 procent. Regeringen vill dessutom ytterligare öka möjligheterna till en tredjedel av studentplatserna. – Den kommande förändringen verkar inte meningsfull, generellt används möjligheterna till 10 eller nu 20 procent alternativt urval i väldigt liten utsträckning, säger Christina Cliffordson, docent vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Väst. Hon forskar bland annat om antagning till högskolan. Ett par exempel på lärosätenas planering:

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023