Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULFs etiska råd fortsätter diskutera

1 mars, 2007
Universitetsläraren

”I ett debattinlägg i Universitetsläraren 1/07 vänder sig Björn Johnson till SULF:s etiska råd med frågan om huruvida SULF handlat rätt när det lyckats utverka två års universitetsfinansierad forskningstid till Eva Lundgren. I samma nummer försvarar förbundsjuristen Thomas Kihlberg och dåvarande förbundsdirektören Göran Blomqvist SULF:s agerande i frågan.
SULF:s etiska råd behandlade Johnsons inlägg vid sitt möte den 25 januari. Det fördes en lång och ingående diskussion eftersom frågan aktualiserar Etiska rådets roll och uppgift inom SULF.
Det konstaterades att SULF:s agerande motiverades av omsorg om den enskilde medlemmens intresse vilket givetvis är en huvuduppgift för ett
fackförbund. Man har dock inte tagit hänsyn till att SULF har antagit ett etiskt program eller rådgjort med Etiska rådet vid ärendets handläggning. Björn Johnsons inlägg och ärendet
Eva Lundgren aktualiserar således frågan om Etiska rådets uppgifter. Skall rådet ta upp enskilda ärenden där det finns misstankar att medlemmar brutit mot de etiska principerna? Eller skall rådet endast ha en pedagogisk uppgift och stärka medvetenheten om god vetenskaplig sed och yrkesetik bland medlemmarna?
Etiska rådets diskussioner kring dessa komplexa frågeställningar kommer att fortgå på kommande möten och resultatet kommer att presenteras i ett senare nummer av Universitetsläraren.”

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023