Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 mars, 2007
Universitetsläraren

OK till tre lärosäten från JämO
Hittills har bara tre lärosäten klarat JämO:s granskning när det gäller lönekartläggning, analyser och handlingsplaner för jämställda löner.
Det är SLU, Örebro universitet och Umeå universitet, alla tre efter att ha gjort kompletteringar, enligt uppgifter från JämO:s kansli.
Det var i september JämO inledde sin största granskning någonsin. Den omfattar totalt mer än 1200 arbetsgivare, både statliga och privata. I den första etappen ingick 415 arbetsgivare och bland dem 20 lärosäten.
Tre har alltså fått ok från Jämo, medan KI och Högskolan i Kalmar ännu inte är granskade. Övriga har ombetts göra kompletteringar. Det är Chalmers, KTH, Uppsala universitet, Växjö universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Borås, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola, Karlstads universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

VR-stöd till open Acess
Vetenskapsrådet har undertecknat en petition till EU-kommissionen om fri
tillgång till offentligt stödd forskning.
Petitionen är hittills undertecknad av en rad organisationer i Europa. I Sverige har bland annat SUHF, KB och Göteborgs universitet redan skrivit under, noterar VR i ett pressmeddelande.
– Vetenskapsrådet skrev under Berlindeklarationen om Open Acess 2005 och att skriva under petitionen blir därför en logisk konsekvens, enligt Håkan Billig, huvudsekreterare för ämnesområdet medicin. Han är också ansvarig för arbetet
med att ta fram och implementera riktlinjer för hur VR-finansierad forskning publiceras.
Petitionen uppmanar EU-kommissionen att arbeta för fri tillgång till vetenskaplig information på Internet, men också att ställa krav på de forskare som får EU-medel att göra sina resultat tillgängliga i öppna arkiv sex månader efter publiceringen.

Nordiska lärosäten bildar Nordic Five Tech
Fem nordiska lärosäten har bildat en strategisk allians kallad Nordic Five Tech.
Det är KTH, Chalmers, Danmarks tekniska universitet, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet samt Tekniska högskolan i Helsingfors. Den nya alliansen ska ge ett bättre och bredare utbildningsutbud, starkare forskningssamarbete och internationell profilering samt ett närmare samarbete med näringslivet.
Tanken är att Nordic Five Tech ska lyfta fram regionen och dra till sig både studenter och samarbetspartners inom industrin och samhället världen över.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023