Ledare nummer 2-07

Nu har den förhöjda avgiften till a-kassan införts och också betalats av de allra flesta SULF-medlemmarna. Sedan årsskiftet betalas avgiften direkt till AEA. Förbundet befarade en kraftig ökning av de redan tidigare avsevärda administrativa kostnaderna för uppbörden, kostnader som det inte är rimligt att täcka med medlemsavgifterna till SULF, därav de ändrade rutinerna. Vilka är då skälen för medlemskap i SULF? Till en del kan medlemskapet ses som en försäkring, en försäkring mot att stå ensam inför arbetsgivarens godtycke. Varsel om övertalighet hotar allt fler och missbruken av visstidsanställningar är legio. Även andra problem kan uppstå, till exempel vad gäller fördelningen av arbetsuppgifter.


Kategorier: Arkiv