Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare nummer 2-07

1 februari, 2007
Universitetsläraren

Nu har den förhöjda avgiften till a-kassan införts och också betalats av de allra flesta SULF-medlemmarna. Sedan årsskiftet betalas avgiften direkt till AEA. Förbundet befarade en kraftig ökning av de redan tidigare avsevärda administrativa kostnaderna för uppbörden, kostnader som det inte är rimligt att täcka med medlemsavgifterna till SULF, därav de ändrade rutinerna. Vilka är då skälen för medlemskap i SULF? Till en del kan medlemskapet ses som en försäkring, en försäkring mot att stå ensam inför arbetsgivarens godtycke. Varsel om övertalighet hotar allt fler och missbruken av visstidsanställningar är legio. Även andra problem kan uppstå, till exempel vad gäller fördelningen av arbetsuppgifter.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023