Debatt nummer 2-07

Det var mycket uppfriskande att läsa intervjun med Christina Ullenius som avgår som rektor för Karlstads universitet efter tolv år (Universitetsläraren 20/2006). Ur kollegial synpunkt har det uppenbarligen varit framgångsrika år. Ur ett bredare universitets- och högskoleperspektiv väckte Ullenius i intervjun frågor som sällan debatteras, varken i nationella medier eller i facktidskriftssammanhang. Det kanske är den specifikt svenska ”lagomheten” eller ”snällheten” som slår igenom. Eller risken det kan tänkas innebära att sticka ut för mycket, speciellt om man har ett ansvar för att säkra resurser till den egna verksamheten. För visst finns det ett antal självklara poänger i Ullenius reflektioner!? Ta bara behovet av förnyelse, mångfald och variation när det gäller sättet att organisera universitet och högskolor. Här finns åtminstone två principiella problem som man behöver fundera över. Å ena sidan behovet av en alternativ juridisk form för de statliga universiteten och å andra sidan behovet av större mångfald när det gäller ägarstrukturer över huvud taget. Båda aspekterna av organisering kan hänga ihop men kan också diskuteras oberoende av varandra.


Kategorier: Arkiv