Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt nr 2-07 (svar till debatt 1-07)

1 februari, 2007
Universitetsläraren

Svar till tidigare debatt Patrik Hall och KG Hammarlund i 1-07 Patrik Hall har i senaste numret av Universitetsläraren 1/2007 förtydligat sina synpunkter på ”systematiskt kvalitetsarbete”. Han tar nu ett steg tillbaka och ger en mer nyanserad bild jämfört med sitt tidigare inlägg. Det är bra. Det öppnar för en mer seriös diskussion om kvalitet och kvalitetsarbete inom högre utbildning – även om Hall väljer en annan väg. Om jag förstått Hall rätt så finns det flera frågor där vi nu är eniga: (1) kvalitet är viktigt, (2) studentperspektivet är centralt, (3) kvalitetsarbetet ska ha en nära koppling till undervisningen, (4) kvalitetsgranskningar ska fokusera på resultat och (5) självvärderingar kan vara värdefulla. Det vi har olika uppfattningar om är (1) att verksamheter inte kan styras med mål och resultatuppföljning, (2) att systematiskt kvalitetsarbete har en negativ korrelation med undervisningens kvalitet, och (3) att goda exempel är värdelösa som styrinstrument. Låt oss avsluta debatten genom att konstatera att vi med så radikalt motsatta uppfattningar i så centrala frågor sannolikt inte kan komma särskilt mycket längre i vår diskussion.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023