Debatt nr 2-07 (svar till debatt 1-07)

Svar till tidigare debatt Patrik Hall och KG Hammarlund i 1-07 Patrik Hall har i senaste numret av Universitetsläraren 1/2007 förtydligat sina synpunkter på ”systematiskt kvalitetsarbete”. Han tar nu ett steg tillbaka och ger en mer nyanserad bild jämfört med sitt tidigare inlägg. Det är bra. Det öppnar för en mer seriös diskussion om kvalitet och kvalitetsarbete inom högre utbildning – även om Hall väljer en annan väg. Om jag förstått Hall rätt så finns det flera frågor där vi nu är eniga: (1) kvalitet är viktigt, (2) studentperspektivet är centralt, (3) kvalitetsarbetet ska ha en nära koppling till undervisningen, (4) kvalitetsgranskningar ska fokusera på resultat och (5) självvärderingar kan vara värdefulla. Det vi har olika uppfattningar om är (1) att verksamheter inte kan styras med mål och resultatuppföljning, (2) att systematiskt kvalitetsarbete har en negativ korrelation med undervisningens kvalitet, och (3) att goda exempel är värdelösa som styrinstrument. Låt oss avsluta debatten genom att konstatera att vi med så radikalt motsatta uppfattningar i så centrala frågor sannolikt inte kan komma särskilt mycket längre i vår diskussion.


Kategorier: Arkiv