Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt 2-07

1 februari, 2007
Universitetsläraren

Den nya regeringen lovade att satsa mer på forskning, vilket naturligtvis är mycket välkommet, eftersom de svenska högskolelärarnas undervisningsskyldighet troligtvis tillhör den högsta i den industrialiserade världen. Medan det är vanligt i övriga Europa för högskolelärare att undervisa cirka 160–240 timmar per år måste högskolelärare i Sverige ofta undervisa 400 timmar. I den krissituation som råder idag, kommer inte den nya regeringens tillskott av 200 miljoner kronor i fakultetsanslag att märkas av många lärare. Nu vill jag föreslå en ny reform, som den nytillsatta regeringen kan genomföra utan extra kostnader; varför inte minska terminernas längd från 20 till 16 veckor? Det skulle ändå blir fler veckor än i övriga Europa, där terminerna brukar vara 12–14 veckor. På så sätt skulle lärarna kunna ägna åtta veckors mer tid åt forskning och kompetensutveckling eftersom förslaget betyder en minskning i undervisningstid från 400 till 320 timmar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023