Debatt 2-07

Den nya regeringen lovade att satsa mer på forskning, vilket naturligtvis är mycket välkommet, eftersom de svenska högskolelärarnas undervisningsskyldighet troligtvis tillhör den högsta i den industrialiserade världen. Medan det är vanligt i övriga Europa för högskolelärare att undervisa cirka 160–240 timmar per år måste högskolelärare i Sverige ofta undervisa 400 timmar. I den krissituation som råder idag, kommer inte den nya regeringens tillskott av 200 miljoner kronor i fakultetsanslag att märkas av många lärare. Nu vill jag föreslå en ny reform, som den nytillsatta regeringen kan genomföra utan extra kostnader; varför inte minska terminernas längd från 20 till 16 veckor? Det skulle ändå blir fler veckor än i övriga Europa, där terminerna brukar vara 12–14 veckor. På så sätt skulle lärarna kunna ägna åtta veckors mer tid åt forskning och kompetensutveckling eftersom förslaget betyder en minskning i undervisningstid från 400 till 320 timmar.


Kategorier: Arkiv