Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF uppvaktade utbildningsministern

1 januari, 2007
Universitetsläraren

”Fast anställning måste bli normen också inom högskolan”. Det understryker SULF i en av tio punkter
i en skrivelse om förbundets syn på
högre utbildning och forskning, som nu överlämnats till utbildningsminister Lars Leijonborg.
Utbildningsministern och statssekreterare Peter Honeth fick skrivelsen av för-bundsordförande Christoph Bargholtz och förbundsdirektör Git Claesson Pipping vid en uppvaktning i Stockholm 9 januari.
Den akademiska karriären måste vara attraktiv för att forskarna i kommande
generation ska välja att vara verksamma på landets lärosäten, framhåller förbundet.

Resurssystem måste förändras
I andra punkter i skrivelsen framhåller förbundet behovet av allt från att en större del av forskningsmedlen ska anvisas direkt till lärosätena till att de konstnärliga utbildningarna behöver resurser för sitt konstnärliga utvecklingsarbete.
– För att kvaliteten i högre utbildning och forskning ska kunna utvecklas måste resurssystemen förändras så att fler kan tillsvidareanställas, underströk Git Claesson Pipping vid mötet.
– Vi fäste också ministerns uppmärksamhet på att det är klart olämpligt att systemet tvingar fram ”anställningsannonser” som specificerar att forskaren måste kunna garantera att dra in sin egen lön. För några sekler sedan kunde man köpa sig en anställning i staten, men det borde man inte kunna göra nuförtiden.
Detta med anledning av en aktuell annons från Umeå universitet där man söker en universitetslektor i växters utvecklings- och cellbiologi: ”Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att formulera projektansökningar och ska kunna visa att han/hon erhållit externa anslag från nationella forskningsråd för att bedriva sin forskning. Den sökande ska kunna dokumentera att han/hon garanterar
100 % finansiering av de egna lönemedlen på befattningen under de första två åren, tidsperioden 2007–2009”.
Samma formulering finns i en annan annons, där universitetet söker en universitetslektor i både växters cellbiologi och biokemi.

Ett bra möte
Christoph Bargholz tillägger:
– Det var ett bra möte, där ju också statssekreteraren deltog. Vi fick tillfälle att i dialog utveckla våra viktigaste utbildnings- och forskningspolitiska ställningstaganden. Vi har ju samma mål, nämligen utbildning och forskning av hög kvalitet.

EVA RÅDAHL

Förbundets skrivelse finns
på SULF:s hemsida www.sulf.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023