Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF-förhandling gav total upprättelse för Eva Lundgren

20 december, 2006
Universitetsläraren

Det har varit en svår tid för henne, men nu har Uppsala universitet förklarat att man har fullt förtroende för henne och man har också åtagit sig att verka för att hon ges möjlighet att åter bygga upp sitt forskningsområde, säger Thomas Kihlberg, förbundsjurist på SULF och hennes ombud i tvisten.
– SULF och Eva Lundgren har fått igenom sina krav i förhandlingarna, tillägger han.
Men det tog tid.
Bakgrunden är att Eva Lundgren uttalade sig i tv-programmet Könskriget i maj 2005, vilket ledde till en hätsk offentlig debatt, där hennes forskning ifrågasattes.
Uppsala universitet tillsatte en utredning, som i januari 2006 friade henne från alla anklagelser om vetenskaplig ohederlighet. Utredarna framförde dock synpunkter på trovärdigheten vad gäller delar av hennes forskning, något som egentligen inte låg inom granskningsuppdraget.

Förtroendet orubbat
SULF påkallade förhandlingar i början av mars mot bakgrund av att hon friats från alla anklagelser och att universitetet enligt sin egen handläggningsordning, då en forskare friats från anklagelser om ohederlighet, ska vidta ”omsorgsfulla åtgärder för att återupprätta den granskades rykte”.
Uppsala universitet förklarar nu genom uppgörelsen med SULF, att förtroendet för Eva Lundgren och hennes ställning som professor vid universitetet är orubbat. Hon får tid för forskning på heltid under två år med de resurser hon behöver, utan skyldighet att bedriva undervisning eller handledning. Dessutom ger universitetet en extra tilldelning av medel för att möjliggöra en återuppbyggnad av hennes forskningsområde. Det är 1,4 miljoner och kan användas för en postdoktoral forskare eller motsvarande.
–Vi har nått det mål vi föresatt oss, och Eva Lundgren har förklarat att hon
är mycket nöjd med uppgörelsen säger Thomas Kilhberg.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023