Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

AEA får lägsta avgiften

20 december, 2006
Universitetsläraren

Avgiften till AEA, Akademikernas arbetslöshetskassa, blir en av de allra lägsta i förhållande till andra a-kassor. Avgiften för 2007 blir 240 kronor per månad, vilket är en höjning med 150 kronor jämfört med 2006. Det är den höjning riksdagen väntas besluta om i slutet av december. Avgiften under 2006 har varit 90 kr/månad.
Vid AEA:s extra föreningsstämma den 30 november, då föreningen fastställde en reviderad budget togs även beslut om den förväntade höjningen. Medlemmar som är helt arbetslösa enligt en viss definition kommer dock inte att behöva betala den förhöjda avgiften, utan enbart 90 kr/månad. Beslutet om nya avgifter gäller alltså med reservation för hur det slutliga riksdagsbeslutet kommer att se ut. Föreningsstämman bemyndigade samtidigt AEA:s styrelse att under 2007 vid behov justera avgiften om förändringar i bland annat medlemsantal, genomsnittlig utbetald ersättning och andelen arbetslösa medlemmar skulle komma att avvika alltför mycket jämfört med de beräkningar som gjorts i budgeten för 2007.
Som vi tidigare rapporterat blir avgiften till AEA lägre än vad som först
förväntades. Avgiften till AEA kommer under 2007 att vara densamma för de som aviseras direkt från AEA som för de som aviseras via sitt SACO-förbund.
SULF har beslutat att från och med 2007 lämna över aviseringen av AEA-avgiften till AEA. Det innebär att SULF-medlemmar som idag betalar sin AEA-avgift via SULF i stället får betala a-kasseavgiften på 240 kronor direkt till AEA. Undantag gäller för dem som är dubbelanslutna till Jusek där AEA-avgiften i stället kommer att tas in av Jusek.
Skälet till förändringen är främst att administrationskostnaderna för förbundet blir lägre.
Eller som förbundsdirektör Git Claesson-Pipping formulerat det:
– Vi anser inte det vara försvarbart gentemot våra medlemmar att lägga så stora administrativa resurser på att först ta in och sedan vidarebefordra a-kasseavgiften till AEA. Vi kommer i stället att satsa på att utöka vår service till medlemmarna.
Särskild uppmärksamhet bör ges åt att en av de förändringar som görs från och med nästa år – om det förslag till beslut som regeringen lämnat till riksdagen inte ändras – är beräkningen av den så kallade normalinkomsten och normalarbetstiden. Det innebär exempelvis att en person som under de tolv senaste månaderna arbetat heltid i sex månader och varit arbetslös i sex månader bara får hälften av sin inkomst som grund för ersättning. Det
kommer att påverka många av SULF:s medlemmar negativt jämfört med dagens regler. Vi hänvisar tillsvidare medlemmar som har frågor kring detta och annat som gäller reglerna i arbetslöshetsförsäkringen direkt till AEA. Det finns också god information kring detta på AEA:s hemsida, www.aea.se.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023