Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULFs nya styrelse, SULF-stipendiater

19 december, 2006
Universitetsläraren

SULFs nya styrelse 2007/2008

ordförande professor Christoph Bargholtz,
1:e vice ordförande lektor Staffan Carius,
2:e vice ordförande doktorand Annika Blekemo,
3:e vice ordförande doktorand Ralph Heiefort,

ledamöterna:
adjunkt Barbro Biström,
forskningsingenjör Martin Björkman,
adjunkt Anneli Carlsson,
lektor Elinor Edwardsson Stiwne,
adjunkt Iréne Johansson,
adjunkt Lars Lassinantti,
doktorand Richard Lingström,
lektor Rolf Lind,
professor Anna Mårtensson,
adjunkt Pehr Osbeck
lektor Per Sundman.

Till styrelsesuppleanter valdes:
adjunkt Lars P Nilsson,
professor Anna Götlind,
lektor Håkan Lindkvist,
lektor Åsa Kroon
lektor Rolf Ahlzén.

Stipendier 2006, motiveringar: Engagerade, idérika och uthålliga
Åtta SULF-stipendiater har fått vardera 15000 kronor. Det är förbundsledningen som utsett dem och som också formulerat motiveringar till stipendierna.

Barbro Biström: för att hon framgångsrikt har kombinerat viktiga uppdrag såväl lokalt i Umeå som centralt och för hennes enastående, och efterliknandsvärda, förmåga att yttra sig kort och klokt.

Nils Elander: för hans entusiasm och initiativrikedom som kommit till uttryck såväl i raden av intressanta idéseminarier vid Stockholms universitet som i arbetet med universitetslärarstämman.

Kirsi Höglund: för ett stort och smittande engagemang för SULF, såväl lokalt i Uppsala som centralt inom förbundet och omfattande allt från doktorand- till ledningsfrågor.

Iréne Johansson: för hennes idérikedom och initiativförmåga som manifesterats i många välbesökta medlemsaktiviteter vid Högskolan Väst och i hennes arbete i förbundsstyrelsen och inom SUAF.

Åsa Kroon: för att hon dragit ett tungt lass, ibland i uppförsbacke, inom SACO-S-föreningen vid Örebro universitet, och där visat sin kapacitet i allt från löneförhandlingar till besvärliga individärenden.

Catharina Ludwig: för hennes skickliga och uthålliga arbete till medlemmarnas bästa under en besvärlig tid med stora förändringar vid Södertörns högskola.

Karin Stenberg: för konstruktivt och målinriktat fackligt arbete inom den fortfarande splittrade och svårgripbara organisation som Malmö högskola utgör.

Lennart Ytter: för mycket uppskattade och självuppoffrande insatser i det lokala fackliga arbetet vid Mälardalens högskola, särskilt i samband med övertalighetsförhandlingar där.

Vinnare i Kalmar
I SULF:s rekryteringstävling, som startade i september, deltog medlemmar på nästan alla lärosäten.
Bästa resultatet nåddes på Högskolan i Kalmar, där antalet nya medlemmar ökade med hela 12,4 procent under årets första tio månader till totalt 250 medlemmar.
Förbundets pris går till rekryteringssamordnarna Alexandra Petrakou och Staffan Carius, som varit så framgångsrika i att övertyga om medlemskapet i SULF ”det självklara valet för dig som är universitetslärare, forskare eller doktorand”.
Priset består av en god middag för vinnarna och deras medhjälpare.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023