Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringen vill ha dialog med SULF

Universitets- och högskolesverige kan se fram mot en ny forskningspolitisk proposition redan 2008. Uppspelet startar till våren och det handlar den här gången inte bara om pengar utan även inriktning och vilket underlag som finns. Regeringen vill ha en öppen och förtroendefull dialog inte minst med SULF.

19 december, 2006
Universitetsläraren

Vi har den mycket bestämda ambitionen att arbeta väldigt öppet mot den sektor som vi har ansvaret för. I det ingår att vi är mycket intresserade av att diskutera med er i SULF om hur denna sektor bäst ska utvecklas. Det sade Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, i sitt anförande under SULF-kongressens inledningsdag.
Öppenhet och goda relationer var det återkommande temat i ett anförande som också tydligt underströk Christoph Bargholtz hälsningsord, att Utbildningsdepartementet nu fått en verklig expert som statssekreterare.
Regeringens grundläggande och övergripande prioritering är att universitet och högskolor spelar en väldigt viktig roll för Sveriges utveckling framöver. För att kunna fullfölja den rollen effektivt är det viktigt att de kan arbeta med så stor grad av frihet och självbestämmande som möjligt självklart kopplat till ansvar. I detta är också forskningen en väldigt viktig förutsättning.

Förstärkning av resurser
Visst, mycket handlar om resurser, men inte ens en så avgörande sektor kan gå utanför de ramar som den ekonomiska utvecklingen sätter, menade Peter Honeth.
– Även om den ökning vi föreslagit för 2007 är relativt begränsad får sektorn fortsatta resurstillskott åren därefter. Tillsammans handlar det om 1,5 till 2 miljarder mer, beroende på hur man räknar. Även om jag inte kan lova något så är inriktningen inför arbetet med den forskningspolitiska propositionen 2008 att den ska innehålla ytterligare resursförstärkningar.
Hur resurserna ska fördelas inom sektorn 2008 och 2009 är ännu inte klart. Ambitionen är ändå att kvalitativa bedömningar ska styra. Forskningsresurserna är en tydlig och stark prioritering från regeringen. Och utbildningen vid universitet och högskolor är en lika viktig satsning som forskningsområdet.
– En tydlig prioritering för de närmaste åren är att kvalitet är viktigare än kvantitet. Vilket inte utesluter att det kan bli utbyggnader i framtiden.

Anställningsvillkoren prioriterade
Genom att ta bort de utbyggnader som tidigare aviserats för 2007 får man 120 miljoner kronor till kvalitetssatsningar. Inte mycket pengar, medger Peter Honeth.
– Men genom att vi lägger dem på samhällsvetenskap och humaniora, de utbildningsområden som jobbar med den lägsta tilldelningen per student får de ändå en effekt som kommer att synas.
En viktig fråga är också anställningsvillkoren inte minst för doktorander och postdoc. Där är de villkor som högskolan idag erbjuder inte tillfredsställande. Därför är också detta en prioriterad fråga i takt med att resurserna ökar. Därmed inte sagt att det är så enkelt att man bara kan ta de 1,5 miljarder som tillförs svensk forskning och stoppa i de hål som finns.
Men allt handlar inte om åtgärder inom universitet och högskola. Mycket behöver också ske i gränssnittet skola–högskola. En sådan satsning är att öka antalet lektorer inom gymnasieskolan.
Peter Honeth har också stor tilltro till den sittande Befattningsutredningen, som ska vara klar i november nästa år. Några stora förändringar av utredningsdirektiven blir det därför inte.
– Befattningsutredningens förslag kommer att vara väldigt viktiga framför allt för våra möjligheter att skapa rimliga anställningsvillkor för lärare och andra anställda inom högskolan.
Just nu jobbar departementet intensivt med frågan om en avpolitisering av högskolornas styrelser. Inte den viktigaste av frågor, medger Peter Honeth. Men ändå, den ska lösas och det är viktigt att universitetens och högskolornas styrelser inte är politiskt tillsatta.
– SULF företräder ett viktigt partsintresse som vi i vår roll har att klokt väga av mot andra. Så låt oss i en öppen och förtroendefull dialog arbeta för de lösningar som för framåt, slutade Peter Honeth sitt anförande.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023