Avgiftshöjningen mindre än befarat

Höjningen till a-kassan blir, enligt dagens beräkningar, 160 kronor per månad, vilket är 63 kronor mindre än tidigare beräkningar. Det innebär att den sammanlagda avgiften till AEA under 2007 blir cirka 250 kronor per månad.
Därmed blir AEA en av de a-kassor som får lägst avgift. Avgiften i de flesta andra a-kassor kommer enligt beräkningar från a-kassornas samorganisation (SO) att bli över 300 kronor per månad. Definitivt beslut om avgiften till AEA under 2007 tas på AEA:s extra föreningsstämma den 30 november (efter denna tidningspressläggning).
Bakgrunden till förändringen är bland att SULF tillsammans med andra förbund inom SACO, centralorganisationen SACO och AEA kraftigt har protesterat mot regeringens förslag till höjda a-kasseavgifter eftersom den princip som man först tänkte använda sig av hade medfört att AEA, och därmed medlemmarna i AEA, hade betalat in väsentligt mer i avgifter än vad som hade krävts för att finansiera alla kostnader för arbetslösheten och administrationen inom a-kassan. Till vår glädje konstaterade lagrådet att denna princip stred mot Regeringsformen eftersom det överskjutande beloppet ansågs utgöra en form av beskattning. Därför införs av allt att döma en begränsningsregel som i AEA:s fall innebär att avgiftshöjningen blir väsentligt mindre än vad som först befarades.
Vad gäller ändringar av regelverket i försäkringarna samt ersättningsnivåer hänvisar vi tillsvidare till AEA:s hemsida, www.aea.se. Läs dock också Universitetsläraren 17/2006 där vi redogör för hur ersättningsnivåerna påverkas för den som omfattas av det statliga trygghetsavtalet eller en inkomstförsäkring.
Aktuell praktisk information om uppbörden finns på www.sulf.se

ROBERT ANDERSSON
ombudsman


Kategorier: Arkiv