Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

18 december, 2006
Universitetsläraren

FACKET SKA ÄVEN HA FÖRSLAGSRÄTT
SULF:s fackliga representanter ska förutom närvaro- och yttranderätt även ha förslagsrätt i lärosätenas beslutande organ. Det anser förbundsstyrelsen i en proposition till kongressen i november.
Frågan om representation har utretts på begäran av kongresserna 2002 och 2004. I den arbetsgrupp som tillsattes vid förra kongressen har två riktlinjer diskuterats, av vilka den ena varit att ledamöter skulle ha ett fullvärdigt ledamotskap, med innebörd att de fackliga representanterna skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som andra ledamöter i de beslutande organen. Den andra riktlinjen har varit att behålla dagens närvaro- och yttranderätt.
Arbetsgruppens förslag blev att förbundet skulle verka för ett fullvärdigt ledamotskap.
Styrelsen väljer dock en annan linje och konstaterar: ”Även om det fullvärdiga ledamotskapet kan tänkas ge ökad status i somligas ögon och större tyngd tror styrelsen för sin del inte att det är vad förbundets medlemmar i första hand efterfrågar utan en tydlig partsroll. Våra medlemmar har rätt att kräva att vi alltid i första hand ser till deras intressen även om detta leder till konflikter med arbetsgivaren”.
Styrelsens förslag till kongressen blir en viss utökning av nuvarande närvaro- och yttranderätt, nämligen också förslagsrätt i de beslutande organen.

SUHF HAR FÅTT NY ORDFÖRADE
Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet är ny ordförande i SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, vars medlemmar består av 42 universitet och högskolor. Han efterträder Bo Sundqvist, tidigare rektor vid Uppsala universitet.
Ny vice ordförande är Agneta Stark, rektor vid Högskolan Dalarna. Hon efterträder Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar.
Övriga ledamöter i förbundets styrelse, som valdes vid årsmötet i slutet av oktober, är rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet, rektor Marie-Louise Ekman, Konsthögskolan i Stockholm, rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad, rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet, rektor Göran Sandberg, Umeå universitet och universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet.

DET ORDNADE SIG TILL SLUT
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har affilierats som professor i medicinsk teknik vid KI. En affiliering innebär bland annat utveckling av gemensamma projekt.
Men det krävdes många turer, uppmärksamhet i medierna (till exempel i Universitetsläraren 10/2005) innan rektor Harriet Wallberg-Henriksson tog beslutet den 12 oktober.
– Det är med tillfredsställelse jag mottagit beskedet. Medicinsk etik är en genuint tvärvetenskaplig disciplin, som förutsätter såväl medicinsk som filosofisk kompetens, säger han, som också i fortsättningen kommer att ha sin huvudsakliga verksamhet vid Stockholms universitet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023