Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärarhögskolans framtid fortfarande oviss

Inte heller vid sitt senaste styrelsemöte 1 november kunde Lärarhögskolan fatta beslut om ett eventuellt samgående med Stockholms universitet. – Vi beslöt att skjuta upp beslutet men absolut inte längre än till december. Vi har inte gett upp på något vis men det finns en frustration här att vi måste hitta en lösning, säger Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren.

18 december, 2006
Universitetsläraren

Hur Lärarhögskolan kommer att agera beslutas alltså på nästa styrelsemöte 14 december.
– Grundproblemet är att Stockholms universitet har bestämt sig, det har sagt ja till förslaget om samgående, medan vi vill vi fortsätta att diskutera lösningar med universitetet. Vi har samma hållning som tidigare, det går inte att säga ja till förslaget men därmed säger vi inte nej till ett samgående, säger Ingrid Carlgren.
Bakgrunden är att den så kallade Reginautredningen under våren 2006 föreslog ett samgående mellan lärosätena där Lärarhögskolan skulle bli en del i en utbildningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet, SU.

Massiv opinion mot
I juni ställde sig universitetets styrelse bakom utredningens förslag.
Lärarhögskolans styrelse beslöt däremot att skjuta på beslutet. En avgörande anledning var den massiva opinionen inom Lärarhögskolan mot ett samgående.
Därefter har SU beslutat att förändra villkoren för den forskarutbildning som bedrivs vid Lärarhögskolan. SU har återtagit beslutanderätten över
forskarutbildningen, tidigare fattades besluten på Lärarhögskolan utifrån muntliga överenskommelser med universitetet.

Universitetet utreder
Dessutom utreder universitetet hur forskarutbildningsämnena specialpedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och didaktik kan organiseras på universitetet, i stället för att bedrivas via Lärarhögskolan.
– Vi har hamnat i en väldigt besvärlig situation när det gäller vår forskarutbildning med de förändringar som har skett under hösten. Vi måste hitta lösningar. De doktorander som skulle ha tagits in på forskarutbildningen före sommaren har ännu inte tagits in. Det har blivit krångligare procedurer och våra forskarutbildningsämnen kan komma att läggas ned, säger Ingrid Carlgren.
Hon påpekar att samarbetet om grundutbildningen inte har försämrats.
– Där håller vi snarare på att initiera en fördjupad samverkan med ett antal av universitetets ämnesinstitutioner.
Enligt ett diskussionsunderlag inför Lärarhögskolans senaste styrelsemöte har det blivit viss svängning i opinionen inom Lärarhögskolan den senaste månaden på grund av de nya villkoren angående forskarutbildningen:
”Flera av professorerna ser ett accepterande av Reginautredningens förslag som enda möjligheten för Lärarhögskolan i den uppkomna situationen eftersom någon alternativ lösning för att utveckla forskningen och forskarutbildningen inte har presenterats.”
Lärarhögskolan måste alltså hitta en lösning för forskarutbildningen.
– Enstaka doktorander tar stryk och när det gäller doktorandutbildningen i stort har det blivit mycket krångligheter som vi får slita med och försöka lösa upp. Det gör att det finns ett tryck att vi kanske ska samverka med andra lärosäten än Stockholms universitet.

Bredda diskussionen
I ett större perspektiv vill Lärarhögskolans styrelse bredda diskussionen till att omfatta all lärarutbildning i Stockholmsområdet.
– Vi vill fortsätta att diskutera lösningar med Stockholms universitet, men med en bredare ansats. Med det menar vi en ansats som tar in hela Stockholmsregionens problem när det gäller lärarutbildningen, forskningsanknytningen och att utveckla forskning vid lärarutbildningarna. Det gäller Södertörns högskola och det gäller de fackhögskolor och konstnärliga högskolor som också har lärarutbildningar. I det perspektivet blir Reginaförslaget alltför begränsande.
Samtidigt arbetar Lärarhögskolan med att förändra de nuvarande
lärarprogrammen.
– Vi gör en omorganisering som kan underlätta att diskutera samverkan och forskningsutveckling oavsett ett eventuellt samgående.

Tiden är ett problem.
– Vi har inte gett upp på något vis men det finns en frustration här att vi måste hitta en lösning. Vi har inte tid med några långa utredningar men en större ansats och bredare lösningar är inget man hittar på en dag. Det handlar om att vi måste ordna upp situationen för lärarutbildningarna i Stockholm men vi måste också kortsiktigt få bra arbetsvillkor för vår forskarutbildning och våra doktorander och det jobbar vi också med, säger Ingrid Carlgren.
Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet, kommenterar Lärarhögskolans beslut.
– I princip gäller det jag har sagt tidigare, om inte Lärarhögskolan accepterar Reginautredningens förslag till att organisera lärarutbildningen i Stockholm så kommer det att ta väldigt lång tid att komma fram till någon annan lösning. Och i väntan på det planerar vi för en egen lärarutbildning vid Stockholms universitet.
Det kan också nämnas att i en artikel på DN Debatt 20 mars 2005 hävdade nuvarande skolminister Jan Björklund och nuvarande utbildningsminister Lars Leijonborg att Lärarhögskolan i Stockholm bör avvecklas som eget lärosäte.
Enligt utbildningsministers presschef Johan Britz är detta fortfarande Folkpartiets ståndpunkt.
– Däremot har Alliansen inte en uttalad ståndpunkt i frågan. Regeringen har inte aviserat någon förändring av Lärarhögskolans status, meddelar han via mail.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023