Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

17 december, 2006
Universitetsläraren

FÖRSLAG TILL AVPOLITISERING BERÖR NÄSTAN 300 LEDAMÖTER

Lärosätenas styrelser ska avpolitiseras, enligt den nya regeringen. Hur detta ska ske är oklart, men det kan konstateras att sista december går mandatperioden ut för nästan 260 externa ledamöter, som den socialdemokratiska regeringen har utsett. Också ett stort antal styrelseordförande, närmare bestämt 27 personer, som den socialdemokratiska regeringen har utsett har mandat som går ut sista december, enligt uppgifter från Utbildningsdepartementet.
Men det är oklart om de externa ledamöterna kommer att bytas ut vid nyår eller om deras mandat förlängs under en omställningsperiod.
I högskolstyrelserna har s-regeringen utsett i genomsnitt sju ledamöter plus ordförande. Det handlar om styrelserna i 36 lärosäten samt stiftelserna Chalmers och Högskolan i Jönköping. SLU, som sorterar under jordbruksdepartementet, byter styrelse år 2008.

KI-REKTOR LEDAMOT i EU-EXPERTGRUPP
EU-kommissionen har utsett KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson, att ingå i den expertgrupp som ska ta fram EU:s strategi för konkurrenskraftiga forskningsmiljöer de kommande sex åren.
Målet är bland annat att öka intresset för forskning och innovation bland unga européer för att på det sättet skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i framtiden, skriver KI i ett pressmeddelande.
Arbetet är kopplat till sjunde ramprogrammet och expertgruppen ska vara fristående och rådgivande till Janez Potocnik, EU-kommissionär med ansvar för
EU:s vetenskaps- och forskningspolitik. Expertgruppen ska koncentrera sig på

• effektiva sätt att motivera unga människor att engagera sig i frågor som rör forskning och vetenskaplig utveckling

• vägar för att sprida och anpassa ny kunskap till lokala förhållanden i medlemsländerna så att forskningen kom-mer Europas befolkning till nytta på bästa sätt

• underlätta samverkan mellan formell och informell kompetens inom det vetenskapliga området

• karriärvägarna för unga forskare.

JOAKIM OLLÉN HAR LÄMNAT AKADEMISKA HUS
Joakim Ollén, vd i Akademiska Hus sedan november 2003, har slutat på företaget. ”Orsaken är att styrelsen och verkställande direktören under en längre tid haft olika uppfattningar om bolagets framtida inriktning”, skriver Akademiska Hus i ett pressmeddelande. Joakim Ollén ska dock stå till styrelsens förfogande under uppsägningstiden.
Sedan 17 oktober är vice vd Thomas Norell tillförordnad verkställande direktör

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023