Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny regering

16 december, 2006
Universitetsläraren

Ur regeringsförklaringen
Vi saxar ur regeringsförklaringen 6 oktober:
”Ökade kunskaper får såväl enskilda som samhället att växa. Att satsa på kunskap är att investera i Sveriges framtid, i en värld där konkurrensen mellan länder och regioner blir allt större”, sade statsminister Fredrik Reinfeldt innan han övergick till att beskriva målen för den framtida skolan, där ”Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap”.
Något senare fortsatte han:
”Riksdagen kommer att föreläggas förslag till en ny skollag. Behörighetsreglerna för läraryrket förtydligas. Någon form av lärarauktorisation införs. Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas.
Läraryrket är ett av landets viktigaste yrken. Lärarutbildningen ses över i syfte att höja kvaliteten. Kvalificerad fortbildning av lärare förstärks.”
Han fortsatte med målen för den högre utbildningen:
”Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning legat på kvantitativ utbyggnad. Den nya regeringens perspektiv kommer nu i stället att vara kvalitativ utveckling. Lärosätenas styrelser avpolitiseras.”

Och om forskningen:
”En forskning i världsklass är avgörande för Sveriges och Europas konkurrensmöjligheter. De ekonomiska ramarna för forskning ökas, utöver tidigare riksdagsbeslut, under mandatperioden. En ökad andel av forskningsresurserna ska fördelas genom fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer”.

Och om det fackliga arbetet sade han:
”Vi slår vakt om den svenska modellen. Förhållandena på arbetsmarknaden ska i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ordningen med kollektivavtal ska bevaras”.

Utbildningsministern
Nye utbildningsministern Lars Leijonborg får ett ansvarsområde som omfattar högre utbildning och forskning.
Han tog socionomexamen 1974 och blev riksdagsledamot 1985. Han är Folkpartiets ledare sedan 1997.
Lars Leijonborg växte upp i Solna utanför Stockholm och började sin politiska bana som ordförande för ungdomsförbundet FPU år 1971. Han har också varit partisekreterare för Folkpartiet 1980–83, chefredaktör på tidningen NU 1983–84 och konsult på Svenska ManagementGruppen 1984–90. Han blev andre vice ordförande i Folkpartiet år 1990 och efter valet 1991 blev han Folkpartiets gruppledare i riksdagen.

Utbildningsutskottet
Ordförande Sofia Larsen (c) och vice ordförande Marie Granlund (s). Ledamöter: Peter Danielsson (m), Margareta Pålsson (m), Mikael Damberg (s), Mats Gerdau (m), Agneta Lundberg (s), Ulf Nilsson (fp), Louise Malmström (s), Gustav Blix (m), Ibrahim Baylan (s), Gunilla Tjernberg (kd), Staffan Anger (m), Rossana Dinamarca (v), Peter Hultqvist (s), Ulrika Carlsson i Skövde (c), Mats Pertoft (m).

Statssekreteren
Utnämnd till ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet är Peter Honeth. Han kommer från Lunds universitet, där han har varit universitetsdirektör sedan 1990.
Han har tidigare varit kommittésekreterare (1978) på Utbildningsdepartementet därefter departementssekreterare (1979–83) och slutligen departementsråd (1983–90). Han har juris kandidatexamen från Stockholms universitet 1975.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023