Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nedläggningen av ALI en politisk markering

– Det är helt uppenbart att det här är en politisk nedläggning, ingen nedläggning på grund av resurser. Det lär inte bli en samhällsekonomiskt lönsam affär att lägga ned oss. Det säger Vesa Leppänen, SULF-medlem på Arbetslivsinstitutet.

16 december, 2006
Universitetsläraren

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Arbetslivsinstitutet, ALI, avvecklas från och med den 1 juli 2007. Antalet anställda vid ALI är i dagsläget drygt 400, av dem är cirka 80 medlemmar i SULF. Det totala antalet SACO-medlemmar i ALI är cirka 260. Arbetslivsinstitutet finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Norrköping, Östersund och Visby.
– Vi är ju skakade, alla känner sig sorgsna av att förlora sitt arbete, säger Vesa Leppänen som är fil doktor i sociologi och forskare vid Arbetslivsinstitutet i Malmö sedan 1999.
Han ser allvarligt på att den samlade kompetensen hos en stor forskningsorganisation kommer att splittras upp.
– Vill man ha arbetslivsforskning i framtiden får man bygga upp den från noll igen. Bara här i Malmö har man satsat tiotals miljoner kronor på att få igång verksamheten, vi har till exempel ett samarbete med kommunen och regionen som tillintetgörs.

Politisk symbolfråga
Han tror att nedläggningen är en politiskt symbolfråga.
– Det är därför de lägger ned oss med sådan kraft direkt efter valet. Jag får en känsla av att den här regeringen avvecklar oss som resultatet av ett hjärnspöke från 1970-talet. Det är mera en bild de lägger ned än att det är ett genomtänkt beslut som är grundat i någon inblick i verksamheten.
– Det känns som om de bara satt sig ned med oss och tittat in i institutets verksamhet så hade de gått mycket försiktigare till väga. Planerat förändringen över kanske två år, behållit vissa verksamheter, gjort om vissa andra till någon form av stiftelser, tagit vissa projekt till andra myndigheter eller till universitet och högskolor. Och behållit guldkornen.
Vesa Leppänen tycker regeringens handlande präglas av ogenomtänkt brådska.
– Nu drar man ett streck över ett Excelark och kastar ut både små och stora bebisar med badvattnet.

40 doktorander drabbas
Lennart Sturesson, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping, SULF-medlem och ledamot i SACO-styrelsen vid ALI, har ytterligare synpunkter.
– En av anledningarna till nedläggningen är att man vill minska den statliga byråkratin. Men det är konstigt att göra det genom att lägga ned ett forskningsinstitut, säger han.
Regeringen anger också att den vill flytta över Arbetslivsinstitutets forskning till universitet och högskolor.
– Men det kan man inte göra med ett halvårs varsel om man inte skickar med några pengar. Vi har ju bara att rikta in oss på att lägga ned och hinner inte flytta över något till lärosätena.
– Slutsatsen man kan dra är att regeringen inte vill ha någon forskning om arbetslivet, säger Lennart Sturesson.
Han pekar också på att de cirka 40 doktoranderna vid ALI kommer att drabbas hårt.
– De är speciellt illa ute, deras finansiering och handledare försvinner mitt under utbildningen.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023