Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Umeå universitet satsar stort på podsändningar

Nu satsar Umeå universitet i stor skala på att använda podsändningar i undervisningen. Ett pilotprojekt startade i våras. Samtliga fakulteter involveras i verksamheten. – Institutioner vid olika lärosäten i Norden använder den nya tekniken. Vi blir först med att satsa på bred front. Personal från ett 30-tal institutioner har hittills lärt sig hur de ska lägga ut sina föreläsningar på internet i ljud- och bildfiler, berättar Åsa Bergenheim som är prorektor med övergripande ansvar för grund- och forskarutbildningen.

15 december, 2006
Universitetsläraren

Umeå universitet har en omfattande distansutbildning med cirka 400 kurser. Informationsteknologin är en nödvändig förutsättning för att nå ut till studenterna. Ett nytt steg i utvecklingen är att använda podsändningar.
– I några år har eldsjälar ute på institutionerna använt den här tekniken. Med hjälp av personal från Apple får lärarna nu hjälp med att spela in sin egen undervisning och använda både ljud och bild. Som så ofta när det gäller ny teknik finns först en viss oro men efter en inkörningsperiod fungerar det bra, framhåller Åsa Bergenheim.
I USA används sedan flera år podsändningar inom universitets- och högskolevärlden. Erfarenheterna är positiva.
– Detta ska inte vara ett alternativ till utan ett komplement till den traditionella undervisningen med föreläsningar. Erfarenheten visar att närvarofrekvensen i föreläsningssalen inte minskar när den nya tekniken används, understryker Åsa Bergenheim.
Föreläsningar och annan information läggs ut som bild-, ljud eller videofiler på internet. Studenter på olika kurser kan prenumerera på materialet, lägga över filerna till hårddisken på den egna datorn och till en bärbar MP3-spelare.
Kursdeltagarna kan dessutom utföra olika uppgifter, paketera dem som podsändningar och göra dem tillgängliga för lärare och kurskamrater.
– En pedagogisk effekt kan bli att läraren än mer måste tänka efter vad som är väsentligt i det ämne som presenteras, säger hon.
När en föreläsning läggs ut på internet gäller andra regler för upphovsrätten än vid en föreläsning i lektionssalen.
– Om exempelvis en tabell som publicerats i en tidskrift används i en podsändning måste läraren få tillstånd till detta. Samma sak gäller för annat material, vilket kräver ett visst merarbete.
Det är i samverkan med Apple som Umeå universitet genomför sin breda satsning.
– Det kostar inte oss någonting. För företaget blir vårt universitet ett skyltfönster där de kan demonstrera sina tjänster. Målsättningen är att lärarna själva ska kunna göra inspelningar utan hjälp av utomstående tekniker, berättar Åsa Bergenheim.

Påverkar arbetsvillkoren
Kerstin Abbing, SULF, är facklig förtroendeman för SACO-rådet vid Umeå universitet och undervisar i naturgeografi vid Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, EMG. Hon har erfarenhet av föreläsningar på internet som lärare och har tillsammans med kollegor lärt sig tekniken.
– En av poängerna med podsändningar är att studenterna ständigt ska ha möjlighet att gå in på nätet och lyssna på en föreläsning. Detta påverkar arbetsvillkoren för läraren, poängterar hon.
När studenten lyssnat på en podsändning kan olika frågor dyka upp. Lyssnaren vill ha hjälp.
– En stor del av dagen sitter jag vid min dator. När det kommer ett mejl från någon student kan det vara svårt att låta bli att genast svara. I föreläsningssalen besvaras frågor på bestämda tidpunkter. Nu kan läraren känna sig tvingad att ställa upp och hjälpa studenterna under en allt större del av arbetsdagen. Stressen ökar.
En viss arbetsinsats krävs naturligtvis för att sammanställa nödvändigt material, göra inspelningen och vara tillgänglig via internet.
– I dag finns riktlinjer som föreskriver hur mycket förberedelser som krävs för en vanlig föreläsning. Liknande normer saknas för podsändningar och bör därför utarbetas även för den här typen av undervisning.

Vanligare i framtiden
Hon tror att podsändningar i framtiden blir allt vanligare.
– Jag är i grunden positiv. Tillgängligheten ökar för studenterna. Det är dock viktigt att framhålla att de inte helt kan ersätta föreläsningen och dialogen mellan lärare och studenter, säger Kerstin Abbing.

Ingen har misslyckats
Per Andersson är lärare på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och IT-ansvarig.
– Vi har redan arbetat med podsändningar i några år på institutionen. Ett tiotal lärare har använt tekniken och ingen har ännu misslyckats och gett upp, berättar han.
Per Andersson undervisar i programmet ”ledarskap och coaching” som vänder sig till aktiva i idrottsvärlden.
– Undervisningen bedrivs på distans. Studenterna träffas bara några gånger per termin. Vi arbetar målmedvetet med datorn och sedan ett drygt år finns också podsändningar på schemat. Här informeras studenterna om vilka aktiviteter som är på gång. Riktiga föreläsningar går också att hämta hem som ljud- och bildfiler.
Några av studenterna är fortfarande aktiva inom sina idrotter. Med hjälp av dator, video och MP3-spelare håller de kontakten med varandra och lärarna vid Umeå universitet samtidigt som de medverkar i träningsläger runt om i Sverige och Europa.
Per Andersson understryker att det för lärarna initialt kan bli ett visst merarbete; både med att tillägna sig tekniken och att anpassa föreläsningarna till det nya mediet.
– Men det går att använda samma inspelade föreläsning flera gånger. En möjlighet är också att klippa in material från den kollega, som är specialist inom något område, säger han.

Kan lyssna i bussen
En av studenterna i programmet för ledarskap och coachning har ett förflutet på de internationella fotbollsarenorna.
Jesper Blomqvist började sin karriär i Tavelsjö i Västerbotten, fortsatte till Umeå och Göteborg och därefter till storklubbarna Milan och Manchester United. Han var 1994 med i den legendariska VM-trupp, som erövrade bronsmedaljerna.
– Jag drogs länge med skador och slutade min aktiva karriär för några år sedan. Nu är jag ungdomstränare i Djurgården, kommentator på tv och student på halvtid, berättar Jesper Blomqvist.
Han är bosatt i Stockholm men alltså inskriven vid Umeå universitet. De teoretiska studierna varvas med praktiska erfarenheter som tränare i fotbollsklubben.
– Jag är mycket positiv till hur tekniken används. Jag kan sitta i bussen och lyssna på en föreläsning på min MP3-spelare eller i lugn och ro hemma ta del av samma podsändning. Jag väljer själv tid och plats. Gång på gång kan jag spela upp vad läraren säger och dessutom varva lyssnandet med att gå igenom lämplig kurslitteratur.

Både studera och jobba
Direktuppkoppling via datorn mellan deltagarna i olika studiegrupper och videoinspelningar ingår också i distansundervisningen.
– Det kan inte jämföras med direkta möten med kurskamrater och lärare vid träffarna på universitetet. När jag läser på distans finns dock chansen att både studera och vara med i yrkeslivet. Innan jag började min fotbollskarriär läste jag matematik. Nu satsar jag på en framtid inom idrottsvärlden, säger den före detta vänsteryttern från Tavelsjö, landslaget och Umeå universitet.

CURT ISAKSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023