Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

15 december, 2006
Universitetsläraren

20 LÄROSÄTEN MED I HITTILLS STÖRSTA JÄMO-GRANSKNINGEN

JämO har inlett sin största granskning någonsin. I den första etappen ingår drygt 400 arbetsgivare, bland dem finns 20 lärosäten. Granskningen gäller lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner för jämställda löner. I den andra etappen med start i februari 2007 ingår drygt 800 arbetsgivare.
Totalt omfattar granskningen mer än 1200 arbetsgivare, både statliga och privata. De har valts ut slumpmässigt av SCB.
– Det här är JämO:s i särklass största granskning någonsin, konstaterar jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, i ett pressmeddelande från JämO.
Myndigheten har fått sex miljoner kronor extra per år under 2006–2008 för att skärpa tillsynen över arbetsgivarnas arbete för jämställda löner.
Projektet inleddes i mitten av september, då de första 415 arbetsgivarna fick ett brev om granskningen. Deras redovisning skulle vara hos JämO 27 september för en granskning av dokumentationen.
JämO beräknar två till fyra veckor för sitt arbete. De arbetsgivare som lever upp till lagens krav får sitt ärende avslutat, medan de som inte klarar kraven beviljas anstånd i fyra till sex veckor, om det finns skäl för detta.
– Granskningen är ett tillfälle för oss att stötta de arbetsgivare som ännu inte kommit igång med sitt arbete för jämställda löner, säger Claes Borgström.
Om en arbetsgivare inte gör de kompletteringar som lagen kräver kan JämO vända sig till jämställdhetsnämnden med en begäran om vitesföreläggande.
Lärosäten som ingår i den första etappen är: Lunds universitet, Uppsala universitet, KI, Linköpings universitet, Stockholms universitet, KTH, SLU, Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska univerisitet, Malmö högskola, Örebro universitet, Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, Växjö universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Kalmar, Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Borås.

NY REKTOR I KRISTIANSTAD

Professor Lars Carlsson blir ny rektor för Högskolan i Kristianstad från 1 januari 2007 till och med 31 december 2012.
Lars Carlsson är professor i statsvetenskap vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. I en intervju på högskolans hemsida berättar han att han i grunden är utbildad ämneslärare med examen från Linköpings universitet. Han fortsatte studera vid Lärarhögskolan i Stockholm och kom småningom till Luleå tekniska universitet där han började som adjunkt, blev lektor och docent samt prorektor åren 1998 till 2002. År 2003 utnämndes han till professor.
– När jag disputerade 1993 handlade min avhandling om lokal, ekonomisk utveckling och sedan dess har naturresurser varit fokus i min forskning.

EU-KOMMISSIONEN POSITIV TILL AVGIFTER PÅ HÖGSKOLORNA

”Kostnadsfritt tillträde till högre utbildning är inte nödvändigtvis en garanti för rättvisa.”
Det säger EU-kommissionen i Bryssel i en skrivelse om ”effektiva och rättvisa
utbildningssystem i Europa” som lämnats till Europeiska rådet och Europaparlamentet.
Skrivelsen fortsätter: ”För att öka både effektivitet och rättvisa bör medlemsstaterna införa lämpliga villkor och incitament för att få högre investeringar från offentliga och privata källor, inbegripet, där så är lämpligt, via kursavgifter i kombination med ekonomiska åtgärder som inriktas på de missgynnade”.
Enligt kommissionen kan en avgiftsfri högre utbildning i praktiken innebära att mindre ekonomiskt gynnade grupper subventionerar utbildningen för dem som har det bättre ställt.

Utan empiriskt underlag
Protester har redan kommit från den europeiska studentorganisationen ESIB som anklagar kommissionen för att sprida avgiftspropaganda utan något egentligt empiriskt underlag om avgifternas verkliga effekter.
ESIB vill att parlamentet begär att kommissionen ska omarbeta dokumentet och att den ser till att företrädare för studenterna får delta i de fortsatta diskussionerna.

Högskoleverkets
internationella nyhetsbrev

FORSKARNAS KVÄLL I HELA EUROPA

Den 22 september var utlyst som Forskarnas kväll av EU-kommissionen.
På ett hundratal orter runt om i Europa pågick aktiviteter för att visa hur spännande forskning kan vara.
I Sverige hade nio orter planerat för vetenskapsfesten, här kallad ForskarFredag. Det var Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Lund, Skellefteå, Stockholm, Trollhättan, Umeå och Örebro.

NYTT AVTAL MED KINA SKA LOCKA FLER STUDENTER

Fler kineser borde studera i Sverige och fler svenskar i Kina. Det är motivet till att utbildningsminister Leif Pagrotsky och Kinas ambassadör Lu Fengding nyligen undertecknat ett avtal för att underlätta studentutbyte.
”Kina är en stor och viktig aktör på den globala arenan, och det är viktigt att vi skapar möjligheter för ett ökat utbyte mellan våra länder”, sade Pagrotsky i ett pressmeddelande från Kultur- och utbildningsdepartementet.
”Förra året signerade jag ett forskningsavtal med Kina och nu har vi också ett avtal kring den högre utbildningen på plats. Idag studerar knappt 200 svenska studenter i Kina och drygt 900 kineser i Sverige. Jag vill att många fler svenska studenter ska söka sig till Kina och att fler kinesiska studenter kommer till oss. Ett ökat utbyte ökar kunskaperna och knyter livslånga band och är till stor nytta för Sverige”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023