Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 13-06

Medlemmar har under sommaren hört av sig till SULF:s kansli med anledning av att de har kontaktats av försäkringsbolag och erbjudits inkomstförsäkring. Medlemmarna har givits uppfattningen att försäkringsbolaget skulle ha avtal med SULF eller åtminstone samarbeta med oss.

13 december, 2006
Universitetsläraren

Förbundet vill med anledning av detta meddela att det, vad gäller inkomstförsäkringar, inte har något avtal eller samarbete med något annat bolag än SACO-inkomstförsäkring (SalusAnsvar).
Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om att de flesta av förbundets statligt anställda medlemmar, utan särskild avgift, omfattas av det statliga trygghetsavtalet och därmed inte har något behov av en inkomstförsäkring. Trygghetsavtalet ger nämligen bättre skydd vid arbetslöshet än alla nu tillgängliga försäkringar. Vidare kan man via trygghetsavtalet också få annat stöd än ekonomiskt vid arbetslöshet, såsom hjälp med att söka nytt arbete eller att starta eget företag. Kraven för att omfattas av trygghetsavtalet är att man antingen:

a) blir uppsagd på grund av arbetsbrist från en statlig tillsvidareanställning efter minst ett års sammanhängande anställningstid

b) eller att man efter att ha innehaft en eller flera sammanhängande tidsbegränsade anställningar i minst tre år inom det statliga området inte får fortsatt anställning.

Med sammanhängande menas att högst sex veckors anställningsavbrott kan accepteras. Tjänstledigheter och sjukledighet betraktas dock inte som avbrott. Tidigare förelåg oenighet huruvida doktorander och vissa andra tidsbegränsat anställda inom högskolan omfattas av trygghetsavtalet, men den frågan löstes som tidigare rapporterats (Universitetsläraren nr 5/2006), till det bästa för SULF-medlemmarna under våren 2006 (1 april).
Förmånliga övergångsregler gäller också för dem som slutade dessförinnan. Dessa personer måste dock kontakta förbundet före december månad 2006 för att komma ifråga för trygghetsavtalet. Avtalet gäller dock inte om man slutar på egen begäran, tackar nej till ett likvärdigt erbjudande om fortsatt anställning, eller om anledningen till att anställningen upphör är att man bevisligen misskött sitt arbete.

Det kan i undantagsfall finnas anledning för statligt anställda att teckna en inkomstförsäkring, till exempel om man som tidsbegränsat anställd inte kommer att uppnå treårsgränsen eller om man på eget initiativ byter till en anställning utanför staten. SULF rekommenderar dock att man först kontaktar förbundet för rådgivning och att man i så fall tecknar SACO inkomstförsäkring. På SULF:s hemsida finns också mer information kring trygghetsavtalet och behovet av inkomstförsäkring. Notera också att de inkomstförsäkringar som erbjuds av Fair försäkring och Accept försäkringsbolag, till skillnad från SACO-inkomstförsäkring, överhuvudtaget inte får tecknas av tidsbegränsat anställda.

Det är också viktigt att poängtera att man vad gäller trygghetsavtalet endast kan tillgodoräkna sig anställningar på statliga myndigheter samt anställningar hos vissa andra arbetsgivare som lyder under samma kollektivavtal. Till den senare kategorin räknas exempelvis Högskolan i Jönköping samt Chalmers. Det finns alltså anledning att se upp om man permanent eller periodvis byter arbetsgivare.

ROBERT ANDERSSON
ombusman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023