Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 13-06

Den fackliga aktiviteten bland universitetslärarna i Nuuk är god, säger Dansk Magisterforenings, DM, (den danska motsvarigheten till SULF) fackombud Kennet Pedersen. Han konstaterar med ett leende att det inte är något fel på den mentala takhöjden i det gamla missionshusets rum för studier och sammanträden.

13 december, 2006
Universitetsläraren

Universitetets samtliga lärare är fackligt anslutna.
– Vi har arbetsplatsdemokrati, säger Kennet Pedersen, med hänvisning till en i väst numera föråldrad universitetsstruktur där kollegiet med tre års intervall väljer rektor, prorektor, institutionsledare samt där studienämnden fortfarande består av hälften studenter, hälften lärare.
– Jag har under många år haft lektorstjänst på universiteten i Köpenhamn och Århus och vet hur ett modernt uppifrån/ner-system fungerar. Jag föredrar det motsatta förhållandet som råder här.
Det sociala samspelet är intensivt och tätt.
Men vad händer med den personliga integriteten?
– Vi har väl alla ett slags ryggmärgskänsla för osynlig gränssättning. Det är under inga förhållanden några större problem här, i alla fall inte som jag uppfattar det. Och vi har inga i folkmun kallade ”badgäster” i personalen, det vill säga sådana som tar den danskinfluerade centraladministrationen i Hjemmestyret på orden när den säger:
”Tar du en tjänst på Grönland får du flytten hit och också hem betald om du stannar i minst tre år.”
– Två av de fjorton lärartjänsterna är obesatta, en i historia, en i ekonomi. Vi klarar oss för ögonblicket med gästlärare, säger han.
Än så länge har kollegiet de starkaste rötterna i Danmark. Den politiska målsättningen för universitetet är att å ena sidan anställa grönländare, å den andra att säkra en internationellt jämförbar nivå.
– Det kommer att ta tid, men det går sakta och säkert åt rätt håll. Alltfler unga grönländare har upptäckt universitetet.
Kennet Pedersen är 52 år gammal och bosatt på fjärde året på Grönland och han besöker minst en gång om året Köpenhamn.
Miljön är bästa tänkbara för den avhandling om den 5:e Thuleexpeditionen som han arbetar med.
– Jag känner alla mina studenter personligen vilket är på gott och ont, säger han och återkommer till det mångbottnade samspelet. Hur mycket påverkas man som lärare av en alltför djup vetskap om den enskilde studenten? Studenter här blir lätt bortskämda och frågan är då vad som händer när hon/han går ut i en hård arbetsmarknad.
Han löneförhandlar med Hjemmestyret och just nu vill akademikerna på Grönland ha åtta procents lönehöjning.
– En lektor tjänar i Danmark cirka 35 000 kronor i månaden. Lönenivån på Grönland är något lägre. Men här finns å andra sidan ingen progressiv beskattning, vi betalar generellt 42 procent i skatt. Det lönar sig att tjäna pengar här.

LENA WIKSTRÖM

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023