Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 december, 2006
Universitetsläraren

Bättre villkor för doktorander

Doktorandernas situation ska förbättras på flera sätt från och med nästa år, närmare bestämt 1 juli 2007 genom att reglerna för forskarutbildningen förändras.
Regeringen beslöt nämligen i slutet av juni att varje doktorand ska ha mer än en handledare samt att minst den ena av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens.
Dessutom införs ett nytt krav på annonsering inför antagningen till forskarutbildning, vilket bland annat innebär att lediga doktorandanställningar också måste utannonseras. Vidare införs krav på tydliga bedömningsgrunder för urvalet och en bestämmelse om att varken tidigare utbildning eller yrkesverksamhet får ge förtur vid antagningen.
”Nu ökar vi öppenheten, tydligheten och rättvisan vid antagningen för att alla sökande ska få samma chans oavsett varifrån de kommer”, säger utbildningsminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande.
I en kommentar från SULF, säger chefsutredare Ann Frizell:
– De nya bestämmelserna bör förbättra alla doktoranders situation. Framförallt blir antagningen öppnare och rättssäkrare, vilket förhoppningsvis kommer att minska antalet skuggdoktorander.

Ny rektor i Karlstad

Kerstin Norén blir rektor för Karlstads universitet från 1 januari 2007 till 31 december 2012.
Hon är idag prorektor vid Göteborgs universitet och nuvarande rektors ställföreträdare. Hon är docent och doktor i nordiska språk samt lektor i svenska och var tidigare dekanus vid humanistiska fakulteten.
Kerstin Norén har bland annat Göteborgs universitets rektors uppdrag att leda det universitetsgemensamma arbetet i internationaliseringsfrågor och implementeringen av Bolognaprocessen vid Göteborgs universitet, skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande. Hon är samtidigt en av elva nationella Bolognapromotorer

Tolv miljoner till samverkan

Regeringen satsar tolv miljoner kronor på samverkan mellan högskolor och universitet.

Fyra miljoner konor vardera går till följande tre samverkansprojekt:

• Forskningssamverkan inom vetenskapsområdet teknik: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Örebro universitet.

• Akademi Sydost: Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Växjö universitet.

• Penta Plus (med syfte att utveckla nya arbetsformer för samverkan mellan högskolor, universitet, näringsliv och kommuner): Karlstads universitet,
Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

”Våra lärosäten behöver stärka sin konkurrenskraft och kvalitet genom mer av samarbete”, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023