Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vad betyder den akademiska friheten?

30 november, 2006
Universitetsläraren

SULF har på olika sätt medverkat i Almedalsveckan de senaste åren. År 2006 blir det en paneldebatt, ledd av Erik Blix, om det aktuella ämnet Akademisk frihet – vad betyder den 2006? Panelen kommer att diskutera villkoren och förutsättningarna i dagens universitet för den akademiska friheten, något som också är relevant även utanför den akademiska världen.
Akademisk frihet aktualiserades nyligen i radioinslaget Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad? Över 2 000 professorer har svarat på frågor om villkoren för den fria forskningen i radioprogrammet Kaliber i P1. Hälften av professorerna i undersökningen säger att deras forskning är mer eller mindre politiskt styrd. (Länk finns på SULF:s hemsida, se Pressrummet, SULF i media).

Nödvändig för trovärdigheten
Docent Li Bennich-Björkman har forskat om akademisk frihet.
– All typ av betalning har oftast koppling till att man vill ha inflytande. Personer och myndigheter som betalar forskning vill påverka vad det forskas om och ibland också över vilka resultat som kommer fram. Och det krockar med universitetens tradition av oberoende, säger Bennich-Björkman, som ingår i panelen i Almedalen.
– Vi har valt den akademiska friheten som ämne för årets Almedalssatsning för att understryka dess betydelse och för att bidra till dess försvar, säger panelmedlemmen Christoph Bargholtz, förbundsordförande i SULF.
– Den akademiska friheten är nödvändig för att lärosätena på ett trovärdigt sätt ska kunna fullgöra sitt kritiska och granskande samhällsuppdrag, men den bidrar också till att ge universitetsläraryrket status, säger SULF:s förbundsdirektör Göran Blomqvist om valet av debattämne. Till bilden hör också att det finns grupper i högskolevärlden som anser att den akademiska friheten snarare är ett hinder än en förutsättning för forskning. Man efterfrågar i stället toppstyrning av forskningen.

Erik Blix leder debatten
Förutom Christoph Bargholtz och Li Bennich-Björkman består panelen av Dagens Nyheters ledarredaktör Niklas Ekdal, KTH:s- rektor, professor Anders Flodström, och doktor Kirsi Höglund. Debatten leds av programledaren, radioprataren, komikern och chefredaktören Erik Blix.
SULF-debatten är öppen för alla intresserade. Den äger rum onsdag 5 juli klockan 10.00–11.30 i Kårhuset Rindi, 50 meter bakom Almedalsscenen. Efter seminariet bjuds det på lättare förtäring i SACO:s uteservering.
Rekordmånga SACO-förbund erbjuder intressanta program.
Almedalsveckan i Visby var förr politikernas egen tummelplats. Men den har nu växt till att omfatta stora delar av det Sverige som vill vara med och påverka den framtida samhällsutvecklingen. På plats i Visby är även SACO, SACO Studentråd och 16 medlemsförbund, inklusive SULF.
– Nytt för i år är att SACO har morgonseminarier där vi lägger lite politisk dimension på rapporter och annat som vi redan tagit fram. Vi kan till exempel diskutera SACO:s skatterapport eller Gunnar Wetterbergs idéskrift om skolan med de båda politiska blocken, säger Mathias Lindow, projektledare för SACO i Almedalen.
Årets andra SACO-nyhet är att man har en ”eftermiddagssoffa” i kårhusets uteservering där SACO:s ordförande Anna Ekström diskuterar med politiker och ledarskribenter om vad som sagts från politikerscenen. ”Soffan” är tänkt som en lagom uppvärmning inför kvällarnas politikertal.
Andra inslag under SACO-dagarna är Civilingenjörerna och de blivande förbundskamraterna i Ingenjörsförbundet som gör gemensam sak under rubriken ”Ingenjörer för tillväxt och småföretagande”, Sveriges läkarförbund diskuterar framtidens närsjukvård och Lärarnas Riksförbund som bland annat visar upp sin ”partisympatitest” i kårhuset.

Samarbete inom äldrevården
Den största gemensamma satsningen, mätt i antalet deltagande SACO-förbund handlar om samarbete inom äldrevården. Arbetsrubriken är än så länge ”Selma 85 vill bo kvar hemma! – så här kan vi ge henne möjligheten…”. Det handlar om hur arbetsterapeuter, sjukgymnaster, farmaceuter, dietister, tandhygienister och psykologer med sina professionella kunskaper både kan och vill bidra med avgörande insatser för ökat välbefinnande och förbättrad hälsa för Selma och andra äldre.

ULRIKA HERSTEDT
informatör/pressekreterare

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023