Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

30 november, 2006
Universitetsläraren

FÄRRE LÄRARE OCH NYA STUDENTER I HÖGSKOLAN
Förra året minskade antalet nya studenter, nybörjare i forskarutbildningen, men också antalet anställda. Minskningen på totalt 3,5 procent motsvarade cirka 850 heltidsanställda. Det gällde alla kategorier (inklusive administrativ personal), utom professorer och lektorer.
Därmed ökade andelen lärare med doktorsexamen till totalt 54 procent. Andelen disputerade kvinnliga lärare har ökat till 44 procent och andelen män till 62 procent. Ökningen av andelen lärare som doktorerat var förra året 3 procent, enligt Högskoleverkets årsrapport 2006.
Minskningen av antalet nybörjare i forskarutbildningen fortsatte under 2005. På två år har antalet nybörjare i doktorandutbildning minskat med 25 procent.
– Det är för få nybörjare i forskarutbildningen, sade Högskoleverkets chef Sigbrit Franke vid presentationen av årsrapporten i slutet av maj.
– Frågan är om inte den högre utbildningen borde byggas ut.
Hon tyckte också att resurstillskottet (30 miljoner kronor) för att implementera Bolognaprocessen är ”relativt litet” med tanke på den omställning det handlar om till exempel att alla kurs- och studieplaner ska skrivas om.
– Hur långt kan effektiviseringen drivas utan att kvaliteten naggas i kanten, reflekterade hon.

Fler utländska studenter
Samtidigt som antalet nya studenter minskar fortsätter antalet utländska studenter att öka. På åtta år har andelen utländska studenter ökat från 9 procent till 20 procent. Forskarutbildningen har en liknande utveckling, enligt årsrapporten.
Könsfördelningen bland studenterna är ojämn inom alla områden utom konstnärliga utbildningar. Inom tekniska områden är andelen män hög, 70 procent, men inom övriga områden dominerar kvinnorna. Sedan tio år har andelen män minskat inom nästan alla områden, från 42 procent till 37 procent, skriver Högskoleverket. Och idag dominerar kvinnorna inom samhällsvetenskap/juridik och medicin/odontologi, områden som tidigare hade en jämn könsfördelning.
Andelen kvinnor var 63 procent inom båda områdena läsåret 2004/2005.

FREDMAN BLIR NY REKTOR I GÖTEBORG
Professor Pam Fredman blir ny rektor för Göteborgs universitet från
1 juli i sommar till 30 juni 2012.
Pam Fredman är dekanus och chef för Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, sedan 2004. Hon har en grundutbildning till civilingenjör i kemi vid Chalmers och hon disputerade 1979 vid Göteborgs universitet, konstateras i ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet. Hon blev docent i neurokemi 1981 och är sedan 1997 professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.

MARKIDES BLIR NY REKTOR FÖR CHALMERS
Professor Karin Markides blir ny rektor för Chalmers. Sedan april 2004 är hon vice generaldirektör vid Vinnova.
Karin Markides är professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet och har bland annat varit verksam vid Stanford University i USA. Hon är även styrelseledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Vetenskapsakademien. Tidigare var hon ledamot i regeringens forskningsberedning och sitter nu i Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastruktur.
Hon räknar med att vara på plats i augusti, skriver Chalmers i ett pressmeddelande. Nuvarande rektor Jan-Eric Sundgren slutar 31 juli.

KINA HAR FLEST STUDENTER
Antalet studenter i Kina är högst i världen. Förra året var antalet 23 miljoner. Men nu har den kinesiska regeringen beslutat hejda expansionen, som varit påtaglig under senare år, för att i stället satsa på utbildningens kvalitet.
Den kraftiga ökningen av antalet studenter mellan 1998 och 2005 har nämligen urholkat anslagen per student från 6 000 yuan till 2 000 yuan (cirka 250 US dollar). Det finns också stor risk för att många studenter går ut i arbetslöshet.
Rankingar har blivit alltmer populära i Kina. Förutom den internationella Shanghai-rankingen finns en intern kinesisk ranking som utarbetats av ett forskningscentrum i Wuhan. Den senaste upplagan toppas av Tsinghua University, Peking University och Shanghai Jiaotong University när det gäller naturvetenskapliga ämnen. Inom humaniora och samhällsvetenskap leder Peking University, Renmin University of China och Beijing Normal University.
Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

PROFESSORSTITELN ÄR BARA EN ”JAKTLICENS”
Vi saxar från programmet Kaliber i Sveriges Radio i slutet av maj, där drygt 2 100 professorer besvarat en enkät:
”Fyra av fem anser att den svenska professorstiteln helt eller delvis är urvattnad, till exempel eftersom professorerna inte alltid ges möjlighet att leda forskning.
– Ja, den är urvattnad, säger Mats Fahlman, professor vid Linköpings universitet, också. På så sätt att den inte innebär vad folk tror. Det är en jaktlicens, den ger dig rätt att söka pengar, men den innebär inte längre någon särskild sorts arbetsuppgift till exempel.”
(Programmet Kaliber finns som länk på www.sulf.se/pressrum: SULF i media)

INGEN KU-KRITIK MOT PERSSONS DOKTORSHATT
Statsminister Göran Perssons doktorshatt har inte givit upphov till någon kritik från Konstitutionsutskottet, KU.
I KU:s granskning av regeringen med 38 anmälningar från riksdagsledamöterna gällde en anmälning den välkända doktorshatten. Den 18 maj meddelade KU sina beslut efter anmälningarna. Om doktorshatten sägs i ett pressmeddelande:
”KU har granskat statsminister Göran Perssons mottagande av ett hedersdoktorat vid Örebro universitet. KU gör inget uttalande med anledning av granskningen. De ledamöter som tillhör Folkpartiet reserverar sig.”

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023