Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

debatt

30 november, 2006
Universitetsläraren

Det stora hotet mot svenskans ställning som samhällsbärande språk är inte ungdomliga gruppmål eller andra modersmål än svenska. Det är övergången till engelska som enda verksamhetsspråk inom centrala områden som forskning, högre undervisning, teknisk utveckling, finansförvaltning eller företagsledning.” skrev Olle Josephson, chef för Svenska språknämndens sekretariat, Dagens Nyheter 060526.
Vi känner alla trycket att publicera mer internationellt och komma in i de bästa engelskspråkiga tidskrifterna. I grunden är det en positiv utveckling, som kommer att höja den vetenskapliga kvaliteten och genomslagskraften för forskningsområden som tidigare haft en övervägande svensk publiceringstradition.
Med hjälp av moderna metoder för citeringsanalys är det numer också möjligt för varje ämne att jämföra sig med de bästa inom sitt område vilket borde vara en kraftig sporre för högkvalitativ vetenskaplig produktion.
Men som så ofta i Sverige verkar det vara svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt, och hantera två språk parallellt. När jag 1990 disputerade inom området industriell ekonomi och organisation var den övervägande mängden avhandlingar inom svensk företagsekonomi skrivna på svenska och doktoranderna fick kämpa ihop en engelsk sammanfattning på slutet. Idag är den övervägande mängden skrivna på engelska, men utan någon som helst svensk sammanfattning. Riskerar vi att nu gå från den ena enspråkiga enfalden till den andra, där vi avskärmar oss från det samhälle som vi faktiskt verkar inom och har skyldigheter gentemot?

LINNÉ SKREV FÖRVISSO på latin (och lär ha varit tämligen kreativ på det området). Men han var också en svensk stilist som behållit sin lyskraft två århundraden senare. Vad är det för fel på Linnés tvåspråkliga förmåga?
Mitt enkla förslag är att alla avhandlingar oavsett språk bör innehålla en sammanfattning på både svenska och engelska. Flera framstående institutioner har redan detta. Varför inte alla?

CHRISTIAN BERGGREN
professor industriell organisation
Linköpings universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023