Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bättre villkor för föräldralediga

Förstärkt skydd för föräldralediga införs 1 juli 2006. Riksdagen har beslutat om förändringar i föräldraledighetslagen och lagen om -anställningsskydd, LAS.

30 november, 2006
Universitetsläraren

I föräldraledighetslagen slopas kravet på viss anställningstid för att arbetstagaren i vissa fall ska ha rätt att vara föräldraledig. Dessutom införs ett missgynnandeförbud som förbjuder arbetsgivaren att missgynna en föräldraledig arbetstagare eller arbetssökande till exempel vid omplaceringar eller löneförhandlingar, om det inte sker på ett sådant sätt att olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Om den föräldralediga arbetstagaren kan göra troligt att denne missgynnats är det arbetsgivaren som ska bevisa att så inte är fallet.
Samtidigt ändras LAS vad gäller beräkning av uppsägningstid för föräldralediga. Om en helt föräldraledig arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden inte att löpa förrän arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, skulle ha återupptagit arbetet. Denna förändring av LAS påverkar dock inte tidsbegränsat anställda.
Riksdagen har också beslutat om förändrade regler vad gäller tidsbegränsade anställningar. Reglerna går ut på att begränsa den period som en arbetstagare kan vara tidsbegränsat anställd innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Dessa regler träder dock i kraft först den 1 juli 2007. Vi återkommer till detta i ett senare nummer av Universitetsläraren. De möjligheter att tidsbegränsa anställningar som finns inom högskolan ska som tidigare rapporterats utredas (Universitetsläraren 8/2006). Utredningen ska vara klar i november 2007.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023