Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 augusti, 2006
Universitetsläraren

KU SÄGER SITT OM HATTEN 18 MAJ
Den 18 maj väntas Konstitutionsutskottet, KU, offentliggöra sitt beslut om statsminister Göran Perssons doktorshatt.
Det var i februari förra året som statsministern blev hedersdoktor vid Örebro universitet.
Motiveringen återgavs i ett pressmeddelande från universitetet: ”Genom att utse Högskolan i Örebro till universitet 1999, visade statsminister Göran Persson prov på såväl mod som förutseende genom att förstå och stödja den potential och vitalitet som Örebro universitet representerar. Hans initiativ och beslut bär nu frukt i det unga universitetet för växande människor”.
I pressmeddelandet konstaterades vidare: ”Örebro universitets hedersdoktorer utses genom förslag till fakultetsnämnderna och beslutas av respektive dekanus i samråd med prodekanus. Göran Persson kommer att promoveras till hedersdoktor i Örebro konserthus lördagen den 5 februari på årsdagen av universitetsblivandet 1999”.
Utnämningen KU-anmäldes av folkpartistiska riksdagsledamöter, av vilka Tobias Krantz, även är ledamot i KU.

LÄRARHÖGSOLAN FÅR NY REKTOR
Professor Ingrid Carlgren blir ny rektor för Lärarhögskolan i Stockholm från 1 september till 31 augusti 2012.
Ingrid Carlgren har en grundutbildning i psykologi från Göteborgs universitet, där hon också avlade doktorsexamen i pedagogik 1987, noterar Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande.
Ingrid Carlgren har haft anställningar vid flera lärosäten, bland andra universiteten i Uppsala, Göteborg och Linköping. Hon är verksam vid Lärarhögskolan sedan 1999.
För närvarande pågår diskussioner om samgående mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet. Lärarhögskolans nuvarande rektor Eskil Franck förordar visserligen ett samgående, men säger också – på högskolans hemsida – ”I dagsläget är det dock inte realistiskt att ta beslut om ett samgående mellan lärosätena med tanke på opinionen på Lärarhögskolan. Övervägande delen av personalen förordar fortsatt och fördjupad samverkan mellan två självständiga lärosäten”.
Lärarhögskolans styrelse fattar beslut 31 maj.
Rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, har i en intervju i SvD förklarat att universitetet startar en egen lärarutbildning om lärarhögskolan inte inordnas i en ny fakultet på universitetet.
Universitetets styrelse fattar beslut 1 juni.

KARLSTAD PLANERAR NEDSKÄRNINGAR I HÖST
Karlstads universitet ska skära ner på verksamheten. Orsaken är ett underskott på cirka 40 miljoner kronor, som främst beror på färre antal studenter, närmare bestämt en brist på 900 studenter på vårens utbildningar.
Totalt ett 30-tal anställda kan komma att beröras av de åtgärder som nu planeras, framgick vid ett styrelsemöte i slutet av april.
Men först vid ett möte 12 juni kommer universitetet att besluta mer exakt om vilka åtgärder som ska vidtas.
Det handlar om att minska kostnaderna, men också att öka intäkterna, enligt ett pressmeddelande, mot bakgrund av styrelsemötet. ”Bland förslagen finns en översyn av de ämnen och utbildningar, som under flera år haft svårigheter att rekrytera studenter.”
Andra åtgärder är att ”se över tidsbegränsade anställningar, att inte anställa vikarier vid exempelvis tjänstledighet, samt att pågående personal-rekrytering ses över.”
– Situationen är inte unik för oss i Karlstad. Flera andra lärosäten runtom i landet har just genomfört, eller påbörjat liknande processer, säger rektor Christina Ullenius i en kommentar.
– Självklart är detta en svår process, men helt nödvändig om vi ska få en långsiktigt stabil ekonomi och styrka i de områden vi ska vidareutveckla.

Fler oroande rapporter
I den enkät om befarad övertalighet och uppsägningar under 2005 som SULF gjorde vid årsskiftet uppgav Karlstad att två lektorer och nio adjunkter sagts upp under 2005. Ingenting nämndes då om fortsatta och större problem under 2006, konstaterar Ann Fritzell, chefsutredare på SULF.
– Tyvärr är jag inte helt förvånad över den minskade studenttillströmningen och risken är stor att vi kommer att få flera sådana här oroande rapporter från andra lärosäten. Vi har nämligen sammantaget ett mycket stort antal nybörjarplatser vid våra lärosäten, även med tanke på de växande årskullarna framöver.
EVA RÅDAHL

HOLDINGBOLAG SES ÖVER
Holdingbolagen vid universitet och högskolor ska ses över. Regeringen har tillsatt Peter Nygårds, ansvarig för samhällskontakter på Föreningssparbanken och tidigare bland annat statssekreterare på Näringsdepartementet, för att före-
slå en effektivare struktur för holdingbolagen. Han ska lämna sin rapport 12 oktober i år.
– Jag vill ha fler produkter, fler företag och fler nya jobb som resultat av svensk forskning, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande. Han fortsätter:
– Det är viktigt att holdingbolagen ges förutsättningar för att fortsätta utveckla goda miljöer för kommersialisering. Vi måste förbättra systemet så att de innovationer som kommer från universitet och högskolor lättare når ut på marknaden.
Lärosäten med naturveten-skapliga, tekniska eller medicinska områden har fått i uppdrag att göra handlingsplaner för kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat.
Holdingbolagen ska få ytterligare 45 miljoner kronor under 2006 och 15 miljoner kronor under 2007.

HÖGSKOLA FICK FLER SÖKANDE
Intresset för högskolestudier har minskat i hela landet, enligt uppgifter från Verket för högskoleservice.
Antalet förstahandssökande till program med samordnad antagning har minskat med i snitt 9 procent. Men på Högskolan Väst är trenden den motsatta, enligt ett pressmeddelande från högskolan.
Här har antalet som valt att i första hand söka till denna högskolas program ökat med 13 procent. Totalt har 2140 personer sökt i första hand till något av högskolans program, mot 1889 inför höstterminen 2005.
– En glädjande uppgång och ett kvitto på att vi satsat rätt, säger rektor Lars Ekedahl i en kommentar.

KOPIERING FÖRBJUDS
Studentlitteratur har stämt tre kopieringsbutiker i Uppsala, Göteborg och Stockholm.
”I dessa butiker har personalen upprepade gånger kopierat kursböcker i strid med gällande lagstiftning”, skriver Föreningen Svenska Läromedel, där Studentlitteratur är medlem, i ett pressmeddelande.
Föreningen begärde att Göteborgs tingsrätt interimistiskt skulle förbjuda en butik i Göteborg att fortsätta sin verksamhet. Tingsrätten biföll begäran och har vid ett vite på 400000 kr förbjudit butiken att ”framställa och/eller medverka till att framställa annat än begränsade verk som Studentlitteratur innehar ensamrätten att förfoga över och som inte utgör verk av begränsat omfång”.
– Vi måste få slut på den kriminella hanteringen av vad våra författare och redaktörer skapar, säger Studentlitteraturs vd Stefan Persson i en kommentar.

PAKISTAN SATSAR PÅ IT
Indiens stora framgångar som IT-nation har fått också Pakistan att satsa ökade resurser.
I ett anförande nyligen meddelade landets minister för informationsteknologi att regeringen vill skapa fler högkvalitativa utbildningsmiljöer för IT-studenter. Idag kommer huvuddelen av dem som utbildas från en handfull toppuniversitet, men regeringens ambitioner är att ytterligare 15–20 universitet ska utvecklas till förstklassiga institutioner för högteknologi.
25 ”career placement offices” ska skapas runt om i landet och mer än 5000 studenter ska få hjälp med praktikplatser i olika företag.
Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023