Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lunds prorektor utreder akademiska karriärvägar

Det blir Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt och prorektor vid Lunds universitet som ska utreda befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Hon ska redovisa sitt resultat senast 17 november 2007.

1 augusti, 2006
Universitetsläraren

”Jag tror inte en sekund att dagens unga akademiker med forskarintresse trivs med att inte kunna få en trygghet i anställningen”, skrev utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky i en debattartikel i Dagens Nyheter 28 april.
”Situationen för de anställda vid universitet och högskolor måste enligt min mening förbättras i flera avseenden”. Bland annat påpekade han att ”Uppemot en tredjedel av den samlade personalstyrkan vid landets lärosäten saknar fast anställning (de är visstidsanställda). Det är dubbelt så mycket som på arbetsmarknaden i övrigt”.
Han påtalade även att antalet kvinnor på ledande poster är få ”För mig är det oacceptabelt att män som doktorerat blir professorer i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor”.
Vidare framhöll han att ”Regeringens mål är att skapa en modern anställningspolitik för att Sverige ska hävda sig som en framstående forskningsnation”.

Bra förslag
SULF reagerade samma dag och i ett pressmeddelandet med rubriken ”Bra förslag Leif Pagrotsky!” välkomnar förbundet beslutet att utreda forskarnas anställningsvillkor.
– Detta är en fråga som SULF har drivit under lång tid. Att få ordning på tjänstestrukturen är i dagsläget den viktigaste forskningspolitiska frågan, underströk förbundsdirektör Göran Blomqvist.
– Det är hög tid att modernisera karriären och göra den mera förutsägbar för individerna. Det behövs fler långsiktiga och fasta villkor för forskare och lärare.
Han tillade att utbildningsministern med rätta noterat att nuvarande regler missgynnar kvinnor, vilket SULF har kunnat påvisa. Bland de visstidsanställda lärarna och forskarna är kvinnorna överrepresenterade.
– För närvarande tidsbegränsar universitet och högskolor anställningarna i alldeles för stor utsträckning och slen-trianmässigt. Många unga forskare talar om en nästan feodal struktur. Det är bra att Leif Pagrotsky anger att han och regeringen vill få till stånd en förändring.

De visstidsanställdas situation
Ann Numhauser-Henning ska bland annat:
• Granska de visstidsanställdas situation vid universitet och högskolor. Hon ska också utreda hur kommande änd-ringar i lagen om anställningsskydd påverkar högskolesektorn och föreslå åtgärder.
• Utvärdera befordringsreformen samt försöket med biträdande lektor. Utvärderingen bör bland annat belysa vilka följderna har blivit för rörligheten och jämställdheten .
• Granska förutsättningarna och föreslå förbättringar för att uppnå en fungerande och sammanhållen meriterings- och karriärväg, både för kvinnor och män vid lärosätena samt i relation till det omgivande samhället.
• Belysa högskoleförordningens grunder för tidsbegränsning och föreslå eventuella förändringar.
• Analysera hur den ökade andelen externfinansiering påverkar anställningsstrukturerna vid lärosätena.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023