Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Samverkan i praktiken går trögt i Mälardalen

Den tänka samverkan mellan lärosätena i Mälardalsregionen om de så kallade småspråken går trögt. Dessutom har SULF begärt tvisteförhandlingar för att avtalet om samverkan inte MBL-förhandlats. Också de förhandlingarna drar ut på tiden.

1 juli, 2006
Universitetsläraren

Något avtal om hur samverkan mellan Södertörns högskola och Stockholms universitet ska gå till har ännu inte skrivits under.
– Det har det tagit längre tid än jag förutspådde. Samverkansprocessen är komplicerad och ibland har vi varit tvungna att ta ett steg tillbaka och börja om diskussionerna, säger Sören Jansson, dekan och professor i etnologi vid Södertörns högskola.
Bakgrunden är den utredning om språken i Mälardalsregionen som gjordes av rektor vid Stockholms universitet, Kåre Bremer. Han föreslog i fjol att bland andra Stockholms universitet och Södertörns högskola ska samverka när det gäller språk.
Därefter beslöt ledningen för Södertörns högskola att avveckla franska, polska, ryska, spanska och tyska som egna ämnen. (Se Universitetsläraren 11/05.)

Alla farhågor har besannats
Den språkundervisning som ingår i olika program skulle tas över av Stockholms universitet. Men att få till stånd denna samverkan har alltså visat sig ta längre tid än beräknat.
– Alla våra farhågor har besannats. Inget av det som högskoleledningen lovat har infriats. Trots att rektor har lovat att den kulturkontrastiva profilen ska finnas kvar fullt ut är det nu helt klart att den kommer att försvinna. Allt som hänt är att vi blir uppsagda och förlorar jobbet. Det är förfärligt, säger Frank-Michael Kirsch, professor i tyska vid Södertörns högskola.
Enligt honom råder det stor osäkerhet bland lärarna vid högskolan om vilka planerna egentligen är.
– Några av dem som kommer att mista jobben har blivit tillfrågade om de kan undervisa studenterna under uppsägningstiden.
Han säger att beskeden växlar.
– Ibland ska vi planera för höstens språkundervisning här på Södertörn, ibland ska den bedrivas på Stockholms universitet. Vi vet inte hur det kommer att gå med undervisningen, vi får inga besked.

Skrivit en bok
Frank-Michael Kirsch har nu skrivit en bok som till stor del handlar om nedläggningen av språken på Södertörn: Språklöshet – Hur Sverige skrotar lönsamma utbildningar.
– Boken kommer att presenteras vid en manifestation för de moderna språken i Sverige på Goethe-institutet den 9:e maj, säger han.
Också Catarina Ludwig, ordförande i SACO-föreningen vid Södertörn högskola, framhåller att förhandlingarna mellan högskolan och SU går mycket långsamt.
– Det har inte gått så bra som man tänkt sig att komma överens. Man har sagt att den mångvetenskapliga profilen på programmen med kombinationen av språk och andra ämnen ska finnas kvar. Men det verkar inte som det går att uppfylla det löftet, säger hon.
Inte heller är det klart vad som ska hända med de lärare som riskerar att sägas upp.
– Nu pågår omplaceringsutredningar och förhandlingar inför uppsägningar inleds under april. De personer som kommer att sägas upp ska ha fått besked under senvåren och processen ska vara avslutad senast sista juni i år, säger Eva Öquist, personalchef vid Södertörns högskola.
I oktober 2005 fattade rektor vid Södertörn beslut om arbetsbrist för totalt motsvarande 21 årsarbetskrafter. Sedan dess har ett antal visstidsanställningar löpt ut och några personer har fått nya anställningar internt, någon har även fått anställning utanför högskolan.
– Jag tror att det blir cirka tio personer totalt som kommer att sägas upp i slutändan, säger Eva Öquist.
Vem som ska bedriva den språkundervisning som under en omställningsperiod blir kvar vid högskolan är inte klart.
– Det behandlas i omplaceringsutredningen som ännu inte har avslutats, säger Eva Öquist.

Flytta med övertaliga?
En annan fråga är om det finns möjligheter för några av de övertaliga lärarna att ”flytta med” språken till Stockholms universitet.
– Jag har initierat frågan med personalavdelningen på SU samt med aktuell institution, men ännu finns inga överenskommelser om att de kan komma att ta över personal från oss, säger Eva Öquist.
En del av lärarna som hotas av uppsägning har forskningsmedel beviljade, några för så lång tid som två år framåt.
– Det är inte klart hur deras anställningar kommer att se ut under den tiden, säger Catarina Ludwig.
Också kring det samverkansavtal som ligger till grund för nedläggningen av språken på Södertörn finns det stridigheter. SULF har begärt tvisteförhandlingar för att själva avtalet inte MBL-ats, men de förhandlingarna går trögt.
Fyra lärosäten har undertecknat avtalet om samarbete kring språkundervisning; Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Södertörns högskola.
SULF påkallade redan 20 september förra året tvisteförhandlingar för brott mot medbestämmandelagen. Men det visade sig att vid Södertörns högskola hade man MBL-förhandlat.
– Så vi lade ned tvisteförhandlingarna med Södertörn, men i sakfrågan om nedläggningen av språken är vi fortfarande oeniga med högskolan, säger Jan-Erik Sköld, ombudsman på SULF.
Tvisteförhandlingarna pågår med de andra högskolorna som skrivit under avtalet.
– Men förhandlingarna går trögt, säger Jan-Erik Sköld.
Lärosätenas försvar ser olika ut.
– Mälardalens ledning hävdar att avtalet inte innebär någon förändring för högskolan eftersom inget av dess språk berörs. Därför anser högskolan att den inte gjort något fel.
Universiteten i Stockholm och Uppsala hävdar däremot bland annat att det inte är fråga om ett avtal.
– Det är märkligt eftersom det på flera ställen i texten står ”avtal” och att man förbinder sig att göra vissa saker som får konsekvenser för personalen. Vet inte rektorerna vad de skrivit under? säger Jan-Erik Sköld.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023