Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 juni, 2006
Universitetsläraren

Göran Blomqvist slutar på SULF
SULF:s förbundsdirektör, Göran Blomqvist, blir ny vd i Riksbankens Jubileumsfond efter Dan Brändström, som slutar vid årsskiftet.
– Att arbeta inom SULF är mycket intressant. Kontakterna till medlemmar, förtroendevalda samt med- och motparter är mycket givande, säger Göran Blomqvist.
– Riksbankens Jubileumsfond är idag en ledande aktör inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, fortsätter han. Jag ser verkligen fram mot att få leda en viktig och fristående forskningsfinansiär. Stiftelsens höga krav på kvalitet, kombinerad med flexibilitet när det gäller att bidra till att stärka och förnya svensk forskning innebär ett stort men lockande åtagande.
Han blev förbundsdirektör på SULF från 1 januari 2001 efter att ha varit kanslichef för de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.
Rekryteringen av en ny förbundsdirektör har redan inletts, men Göran Blomqvist fortsätter som förbundsdirektör åtminstone till i början av hösten.

EVA RÅDAHL

Musikhögskola får ny rektor
Tonsättare Johannes Johansson blir ny rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från 1 juli i år och fram till 30 juni 2012.
Han kommer från Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet där han har varit utbildningschef, enligt ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet.
Johannes Johansson har en bakgrund i kyrkomusik och körledning, men har även som tonsättare erfarenheter från digital och datorstödd komposition.
Sedan 2004 är han ordförande i AEC, European Association of Conservatories, som är ett samlande organ för musikakademier och musikhögskolor i Europa. Han har också varit rådgivare åt bland annat Högskoleverket och danska kulturministeriet.

Ny SLU-rektor efter föredömlig rekrytering
Lisa Sennerby Forsse blir ny rektor för SLU från 1 juli i år och fram till 30 juni 2012.
Idag är hon huvudsekreterare vid Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Hon har tidigare arbetat som avdelningschef på Naturvårdsverket och forskningschef på Skogsforsk. Mellan 1978 och 1994 arbetade hon som forskningsledare och forskare på SLU och var mellan 1996 och 2000 adjungerad professor vid institutionen för lövträdsodling, skriver Jordbruksdepartementet i ett pressmeddelande.
Rekryteringsprocessen har skötts föredömligt, enligt Lars Lundqvist, ordförande för SACO-S-rådet vid SLU i Umeå.
– SLU:s styrelseordförande Lars Erik Edqvist ska ha en eloge för detta. Processen har varit så öppen som den rimligen kan vara och personalen har haft både insyn och inflytande på hela processen.
En brett sammansatt rekryteringsgrupp, där facken, fakulteterna och studenterna var representerade, tog fram ett antal tänkbara kandidater. Av dem presenterades tre för en grupp på 60 personer, vilka utgjorde ”hörandeförsamlingen”. Kandidaterna intervjuades och därefter skedde en sluten omröstning, där Lisa Sennerby Forsse fick närapå alla röster. Styrelsens ordförande valde då att bara presentera en kandidat för styrelsen och den beslöt i sin tur att föreslå henne som rektor, sammanfattar Lars Lundqvist.
– Vår nya rektor kommer till jobbet med ett rejält stöd från personalen.

Ny ombudsman i Göteborg
Sedan 1 april är Pascale Evheden ny lokal ombudsman i Göteborg. Hon är vikarie för Ellen Rydberg, som ska flytta till Oslo för att arbeta som medicinsk forskningsrådgivare på Nordforsk (se gästkrönikan)
Pascal Evheden är klinisk näringsfysiolog och har sina rötter i Belgien.
– Jag har varit anställd som gästlärare på avdelningen för klinisk näringslära vid Göteborgs universitet i tre år. Men jag har varit på avdelningen sedan 1997, berättar hon.

Forskare ska själva äga sina forskningsresultet
Lärarundantaget bör behållas. Det är forskaren själv och inte lärosätet som ska äga forskarens resultat.
Det framhåller SULF i sitt remissvar på betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95). Svaret lämnades till Utbildnings- och kulturdepartementet i slutet av mars.
SULF konstaterar att regeringen hoppas kunna öka den ekonomiska tillväxten i Sverige. Men universitet och högskolor måste kunna stå fria från politiska och kommersiella intressen, anser förbundet och skriver ”det vore därför olämpligt att ge universitet och högskolor en direkt kommersiell uppgift”.
Om lärarundantaget avskaffas måste lärosätena bygga upp en organisation för att värdera och överta uppfinningar. Det är ett resurskrävande ansvar, som lärosätena inte bör ta, anser SULF.
Mer information på annan plats på hemsidan.

Plagiat är det vanligaste fusket
Plagiat av texter är den vanligaste orsaken till att studenter på universitet och högskolor blir avstängda. Totalt 441 fick en disciplinär åtgärd under 2005 (av dem 261 för plagiat), en ökning med 13 procent.
Det skriver Högskoleverket i sin årliga sammanställning av ärendena vid lärosätenas disciplinnämnder.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023