Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rektorslönerna klara

Nu är den klar – lönestatistiken för rektorer och andra myndighetschefer inom Utbildnings- och kulturdepartementets område. Löneökningarna är i snitt 6 procent och gäller retroaktivt från 1 januari –05. De som anställdes under förra året får dock retroaktiva lönehöjningar från den 1 januari –06.

1 maj, 2006
Universitetsläraren

Löneliga för rektorer och andra chefer inom Utbildnings- och kulturdepartementet

Namn , Lärosäte/Myndighet, Titel fr o m 1.1.05 , Ny månadslön (kr), Ökning (%)
Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska institutet, Rektor, 95 800, 6,4
Anders Hallberg, Uppsala universitet, fr o m 1.7.06, Rektor, 90 000

Sigbrit Franke, Högskoleverket, Universitetskansler, 90 000, 5,9
Bo Sundqvist, Uppsala universitet, Rektor, 88 000, 6,7
Göran Bexell, Lunds universitet, Rektor, 88 000, 6,7
Göran Sandberg, Umeå universitet, Rektor, 86 500, fr o m 1.1.06 3
Gunnar Svedberg, Göteborgs universitet, Rektor, 85 800, 5,9
Mille Millnert, Linköpings universitet, Rektor, 84 000, 5,9
Per Omling, Vetenskapsrådet, GD, 83 300, 5
Anders Flodström, Kungl. Tekniska högskolan, Rektor, 83 200, 6
Ingegerd Palmér, Mälardalens högskola, Rektor, 82 200, 6,1
Christina Ullenius, Karlstads universitet, Rektor, 81 700, 6,1
Kåre Bremer, Stockholms universitet, Rektor, 81 600, 6
Janerik Gidlund, Örebro universitet, Rektor, 81 600, 6
Ann-Christin Bylund, Sveriges lantbruksuniversitet, Rektor, 81 000, Jordbruksdep 9,5
Pia Sandvik Wiklund, Luleå tekniska universitet, Rektor, 79 800, fr o m 1.1.06 3
Kerstin Borg Wallin, Centrala studiestödsnämnden, GD, 77 300, fr o m 1.1.06, 3,1
Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, Rektor, 77 100, 6,3
Per Thullberg, Skolverket, GD, 76 500, 5,1
Johan Sterte, Växjö universitet, Rektor, 75 600, 6
Agneta Bladh, Högskolan i Kalmar, Rektor, 75 400, 6,2
Pia Enochsson, Myndigheten för skolutveckling, GD, 75 000, 7,1
Ingela Josefson, Södertörns högskola, Rektor, 72 000, 6,7
Lennart Olausson, Malmö högskola, Rektor, 71 900, 6,5
Mats Ericson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Rektor, 71 000, fr o m 1.4.05, 6
Lars Haikola, Blekinge tekniska högskola, Rektor, 68 400, 6
Madeleine Rohlin, Myndigheten för nätverk och samarbete, GD, 68 000, Anställd fr o m 1.3.06
Gunnar Sahlin, Kungl. biblioteket, Riksbibliotekarie, 68 000, 7,1
Jan Rocksén, Specialpedagogiska institutet, GD, 67 700, 3
Ulf Melin, Internationella programkontoret, GD, 67 000, fr o m 1.1.06, 3,1
Agneta Stark, Högskolan Dalarna, Rektor, 66 900, 6,2
Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, GD, 66 500, 7,3
Leif Larsson, Högskolan i Skövde, Rektor, 65 700, 6
Lena Nordholm, Högskolan i Borås, Rektor, 65 000, Anställd fr o m 1.3.06
Eskil Franck, Lärarhögskolan i Stockholm, Rektor, 64 800, 6,2
Greger Bååth, Specialskolemyndigheten, GD, 64 500, 7,5
Leif Svensson, Högskolan i Gävle, Rektor, 63 250, 6
Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad, Rektor, 62 900, 6,1
Lars Ekedahl ,Högskolan Väst, Rektor, 62 200, 6,3
Hans-Inge Persson, Nationellt centrum för flexibelt lärande, GD, 61 500, 5,1
Leif Borgert, Högskolan på Gotland, Rektor, 60 700, 6,1
Sonja Eriksson, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, GD, 60 000, 9,1
Sven Allerstrand, Statens ljud- och bildarkiv, GD, 60 000, 15,4
Ivar Björkman, Konstfack, Rektor, 59 600, 6
Magnus Eriksson, Skolväsendets överklagandenämnd, Direktör, 58 500, 5,4
Per Lysander, Dramatiska institutet, Rektor, 57 800, 6,3
Gunilla Palmkvist-von Bahr, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Rektor, 55 700, 5,9
Marie-Louise Ekman, Kungl. Konsthögskolan, Rektor, 54 700, 6,2
Efva Lilja, Danshögskolan, Rektor, 54 000, Anställd fr o m 16.1.06
Mats Törnered, Överklagandenämnden för studiestöd, Direktör, 53 500, fr o m 1.1.06, 2,9
Birgitta Svendén, Operahögskolan i Stockholm, Rektor, 52 500, fr o m 1.1.06, 2,9
Olle Jansson, Teaterhögskolan i Stockholm, Rektor, 52 300, 6,7
Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet, Föreståndare, 50 400, 8,6

Anm: Högskolan Kristianstad saknar f n ordinarie rektor.

Källa: Utbildnings- och kulturdepartementet och Jordbruksdepartementet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023