Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 maj, 2006
Universitetsläraren

Mer resurser till Afrikas universitet
Universiteten har en viktig roll för Afrikas utveckling och givarländer bör satsa mer resurser på dem. Det är slutsatsen i en rapport som Världsbanken har beställt och som utarbetats under ledning av ekonomiprofessor David Bloom vid Harvard.
Enligt rapporten halverades det internationella stödet till högre utbildning i Afrika mellan 1989 och 1999. Det skedde i en missriktad ambition att satsa nästan enbart på de fattiga ländernas skolsystem.
I rapporten konstateras att det i Afrika söder om Sahara bara finns en högskoleutbildad naturvetare eller tekniker per 10 000 invånare. En företrädare för Världsbanken säger att man nu vill rätta till försummelserna: ”The role of higher education everywhere has been validated, affirmed and recognised”.
(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)

Höjt utbildningsbidrag från 1 april
Utbildningsbidraget höjs med 500 kronor till 14 900 kronor i månaden från och med 1 april.
I förordningen om utbildningsbidrag för doktorander 2006:44 sägs ”Utbildningsbidrag skall lämnas med 14 900 kronor i månaden vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier skall utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag”.
Bidraget har inte höjts sedan den 1 april 2004.

Wennerås och Wold blir hedersdoktorer
Nu blir docent Agnes Wold och docent Christine Wennerås hedersdoktorer vid Chalmers. Det var de som för snart tio år sedan i den vetenskapliga tidskriften Nature uppmärksammade den akademiska världen på hur kvinnliga forskare missgynnas.
”De promoveras för sin forskning om vad som styr kvinnors och mäns möjligheter att göra forskarkarriär. Med kvantitativa vetenskapliga metoder har de tydliggjort hur förutfattade meningar och personliga relationer påverkar bedömningen av forskares kompetens och hur detta systematiskt missgynnar kvinnor”, skriver Chalmers i ett pressmeddelande och tillägger att deras forskning ”har haft stort internationellt genomslag och har öppnat ögonen hos många i akademin för bristerna i gängse system för att värdera kvalitet” samt att ”deras forskning och deltagande i samhällsdebatten har bidragit till att sätta frågor om jämställdhet på den akademiska dagordningen”.
Idag är båda knutna till Sahlgrenska Akademin och verksamma som läkare och forskare vid Sahlgrenska sjukhuset. Promotionshögtiden hålls i Göteborgs konserthus 20 maj.

Nästan 60 universitet berördes av protestaktioner
De franska studenternas politiska protestaktioner blev alltmer omfattande under mars. Närmare 60 av Frankrikes drygt 80 universitet berördes.
Samtidigt ställde sig ett antal rektorer och universitetslärare bakom studenternas krav på att förslaget till den nya lagen om ”den första anställningen” (CPE), som innebär lägre anställningstrygghet för unga under 26 år, ska dras tillbaka. Enligt CPE får arbetsgivaren möjlighet att säga upp de unga de första två åren utan att motivera varför.
Tusentals studenter demonstrerade och ett antal universitetsbyggnader ockuperades. Aktionerna spred sig även till gymnasier och i Paris var till exempel ett 80-tal gymnasier engagerade i mitten av mars.
Fackliga ledare inom den offentliga sektorn uppmanade till solidaritetsaktioner och utbildningsminister Gilles de Robien, sade i ett uttalande att man inte kunde tolerera att en minoritet av studenter hindrade majoriteten från att genomföra sina studier.
(Dagens Nyheter och Högskole­verkets internationella nyhetsbrev)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023